Dödsolyckorna i trafiken har minskat kraftigt. Delvis kan det vara doktoranden Patrik Jonssons förtjänst. "Jag jobbar med sensorer som hjälper till att bedöma väglaget."

patrikjonsson2 copy.jpg

Dödsolyckorna i trafiken minskar, och Sverige står sig bra även i jämförelse med övriga Europa. Ett långt och systematiskt arbete med trafiksäkerheten ligger bakom, och en del av framgången kan nog Patrik Jonsson från Östersund tillskrivas. Sedan flera år tillbaka arbetar han nämligen i ett nära samarbete med Trafikverket för att förbättra informationen om väglaget.

– Det jag gör är att försöka hitta intelligenta sensorer. Det finns redan idag många sensorer installerade, men nya sensorer för infraröda området tillsammans med databehandling verkar kunna ge mycket ytterligare information, säger han.

Utvecklar modeller

Sin egentliga anställning har han på dataföretaget Combitech, där han fortfarande tillbringar 20 procent av sin arbetstid. Där har han bland annat varit med att utveckla Trafikverkets väderstation som nu finns på 750 olika platser efter vägarna i Sverige.

– Just nu bygger vi nästa generation mätstationer med utökad beräkningskraft och sensorintegrationsmöjligheter, säger Patrik Jonsson. I en nära framtid kommer även kommunikation mellan fordon och vägsida att ingå i mätstationernas funktionalitet.

Hans forskning går ut på att matcha rätt sorts sensorer med olika ändamål. Eftersom han samarbetar med Trafikverket handlar det i hans fall om sensorer som mäter väder-, vind- och vägförhållanden. Samtidigt utvecklar han datormodeller för att informationen från sensorerna ska kunna avläsas mer effektivt och väghållningen därmed förbättras.

Bonuseffekter med IR

Han har också, tillsammans med en annan doktorand, undersökt temperaturförändringar i vägen med hjälp av en IR -sensor. De upptäckte att den gav mycket extra information om hur väglaget ser ut.

– IR mäter på snön, den vanliga sensorn mäter på asfalten. Eftersom de ger olika information ger det bättre prognoser för när det blir halt. En annan bonuseffekt är att man kan räkna trafiken, vilket borde intressera Trafikverket. Så jag har en del idéer om fortsatta forskningsarbeten för detektion av väglag, säger Patrik Jonsson.