Kull 2017-2019

Spara favorit 26 okt oktober 2018

(preliminärt, smärre ändringar kan förekomma)

År 2 HT2018/VT2019

*) Om du efter två år vill avsluta dina studier väljer du att här göra ett självständigt arbete (15 hp) under LP4 istället för att läsa två kurser.

LP1 - LP4 anger under vilken läsperiod kursen ges. Höstterminen delas in i LP1 och LP2 medan vårterminen består av LP3 och LP4.