Vilka är vi?

Vi som undervisar på programmet jobbar alla i Östersund på Institutionen för data- och systemvetenskap, med statistik (DSV) som tillhör den naturvetenskapliga och tekniska fakulteten (NMT).

Vi har vi ett stort utbud av kurser, mestadels på distans. Allt från introducerande kurser till avancerad nivå, inom områden som:

Objektorienterad programmering: Designmönster, UML, C++, Java, C#

Concurreny: Programmering med samtidighet och parallellism 

Webbprogrammering: HTML, Java-script, PHP, ASP.net, XML, Ajax, Mobila applikationer

Maskinnära programmering: Assembler, C

Databaser: Modellering, SQL, PostgreSQL

Operativsystem: Systemprogrammering i UNIX och Linux, Administration av tjänster i Linux, Distribuerade system, Datakommunikation, Nätverkskomponenter, Uppbyggnad, konfiguration och drift, Klient- serverprogrammering, Mobil kommunikation

Artificiell intelligens: Intelligenta agenter, Prolog

Informationssäkerhet: Säkerhetsanalys, Datasäkerhet

Övrigt: Projektledning

Vi som undervisar