"Att lösa problem, att ständigt utvecklas och att lära mig nya saker är något som sporrar mig"

Det var intresset för programmering, fjäll och snö som lockade Joel Sewing till Östersund. Efter studier i datateknik blev han kvar och trivs fantastiskt bra.

Joel Sewing

Studieår: 2004 - 2008

Studieort: Östersund

Studerade: IT-system för sport och upplevelser (programmet finns inte längre)

- Jag läste programmet IT-system för sport och upplevelser vid campus i Östersund. Och direkt efter examen arbetade jag först med att utveckla vapensystem åt svenska försvaret, sedan på ett reklambolag med att utveckla system som visar reklam på internet, säger Joel Sewing och fortsätter:
- Efter ett tag kände jag att jag ville bidra med samhällsnytta och sökte därför jobb på Skatteverket.

Vad har varit bra med din utbildning?

Framförallt lärde jag mig kritiskt tänkande och skapade mig ett bra förhållningssätt till källkritik. Trots att det där och då var tradigt att vecka efter vecka skriva PM och kravspecifikationer har jag i mitt arbetsliv haft nytta av det, framförallt här på Skatteverket. Datamodellering är en annan bit som jag har haft stor nytta av.

Vad gör du idag?

Nu jobbar jag i ett projekt som utvecklar och förvaltar applikationer för handläggning av Rot & Rutansökningar.  I den rollen blir det även en hel del felsökning och jag agerar som 3rd line support för användarna som både är handläggare men även medborgare som använder våra tjänster.

Vad ska man studera för att kunna få ett arbete som ditt?

Någon form av datateknik där det ingår datamodellering, programmering och till viss del informatik för att få förståelse för kravställning.

Vad är det som gör ditt yrke är intressant?

Att lösa problem, att ständigt utvecklas och att lära mig nya saker är något som sporrar mig. Det händer att jag kommer till kod jag skrivit för något år sedan och börjar fundera på vad jag egentligen höll på med den dagen jag skrev koden. Ett tecken på att jag utvecklas och lär av misstag.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Jag vet att det från företagarnas sida finns initiativ till mer IT-utbildning i regionen då de ser ett stort behov av personal i framtiden.