Projektbaserat masterprogram i datateknik, 120 hp

Spara favorit

Projektbaserat masterprogram i datateknik vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom datateknik och har siktet inställt på en karriär inom forskning eller utveckling. Utbildningen är också en utmärkt förberedelse för forskarstudier. Under utbildningen arbetar du tillsammans med forskare med en konkret forskningsfråga i en av Mittuniversitetets största forskningsmiljöer. Du varvar forskningsarbetet med de akademiska studier som behövs för att lösa uppgiften.

Som student ingår du i en forskargrupp inom forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate). Där deltar du tillsammans med forskare i ett forskningsprojekt där du arbetar både självständigt och tillsammans med andra.

Utbildningen består av teori- och projektkurser som leder fram till ett individuellt avhandlingsarbete under sista terminen – en masteruppsats.

Behörighet

Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen i datateknik eller elektroteknik, omfattande minst 180 hp, varav 30 hp matematiska ämnen, inklusive kurser i sannolikhetsteori och statistik samt diskret matematik och 60 hp datateknik, inkluderande 15 hp inom ett objektorienterat programmeringsspråk.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Masterexamen
Masterexamen med huvudområdet datateknik, som översätts till Master of Science (120 credits) with a major in Computer Engineering.

Efter utbildningen

När du är färdig med din utbildning finns goda möjligheter att arbeta med forskning inom akademin eller näringsliv eller inom produktutveckling med ny teknik.

Arbetslivskontakt

Under utbildningen möter du både forskare och företag som forskningscentret samarbetar med. Du får på så vis många nyttiga kontakter och erfarenheter som förbereder dig inför din framtida karriär.

Läs mer

Data och IT