– Webbutveckling är den perfekta balansen mellan logik och kreativitet!

Marie Francesca, tidigare student vid Mittuniversitetet, har läst utbildningen Webbutveckling som ges på distans. I dagsläget bor hon i Stockholm och arbetar som developer på SBAB. Läs om varför hon valde att studera just denna utbildning, vad hon tyckte om den och vilka råd hon har att ge!

Marie Francesca Michl

Kommer från: Stockholm, ursprungligen Oslo
Studerade: Webbutveckling
Studieort: Distans


Foto: Anders Wasser

Varifrån kom ditt intresse för Webbutveckling?

Det var medan jag jobbade på Nordnet som mitt intresse för webb och utveckling tog fart på allvar. HTML & CSS ingick i mitt dagliga arbete, som även innehöll regelbunden kontakt med utvecklare på företagets IT-avdelning. Intresset smög sig på, tillsammans med nyfikenheten. Jag tyckte det utvecklarna höll på med verkade både spännande, utmanande och otroligt roligt - så pass roligt att jag bestämde mig för att återvända till skolbänken. Sedan barnsben har jag varit intresserad av form och färg, att saker är tilltalande rent estetiskt, så för mig känns webbutveckling som en perfekta balans mellan logik och kreativitet. Det var ett sätt att förena två intressen som tidigare stått lite på kant med varandra.

Hur kommer det sig att du valde att studera webbutveckling på Mittuniversitetet?

Jag valde programmet just på grund av dess längd och studieform. Två år kändes som en hanterbar längd på utbildningen, samtidigt som programinnehållet var tillräckligt omfattande för att ge en god kunskapsgrund. Distansstudier passade mig perfekt eftersom när jag började studera fanns det inte utrymme i mitt liv för att flytta eller anpassa mitt schema efter studier då jag jobbade heltid. Jag upptäckte väldigt snart att det inte var ultimat att jobba då studierna krävde heltid, så jag tog tjänstledigt för att istället fokusera all min tid på studierna

Hur var det att studera på distans?

Underbart och utmanande! Det var fantastiskt att ha friheten att helt kunna styra över både sin tid, men det krävdes desto mer självdisciplin för att skapa och behålla rutiner. Både för att hålla tempot i kurserna och ha en jämn arbetsbörda, men även för att inte lägga för mycket tid på skolarbetet. När man pluggar hemma är det svårt att sätta punkt, eftersom man inte får samma naturliga avslut på dagen som när man går hem från jobb eller campus. Alla som studerar distans upplever det förmodligen olika, men jag tyckte kontakten med både lärare och medstudenter vart riktigt bra. Vi studenter hade kontakt med varandra via Slack, Skype och en gemensam Facebook-grupp, samt genom forumen för respektive kurs.

Vad var det bästa med programmet?

Det bästa med programmet enligt mig var att vi introducerades för så många olika språk, tekniker, verktyg och kunskap. Vi fick möjligheten att upptäcka sådant man själv inte nödvändigtvis hade sökt sig till, men som visade sig vara väldigt intressant. En annan sak jag tyckte var riktigt kul var att alla kurser, även om de i stunden kunde verka orelaterade, knöts ihop allt eftersom under programmets gång, något som bildade en riktigt bra och lärorik helhet.

Är det något från dina studier som du har haft extra stor nytta av?

Programmets fokus på tillgänglighet har varit en stor tillgång i arbetslivet. Även det faktum att man nuddat vid så många olika tekniker har varit värdefullt. Både med tanke på att man därmed inte startat helt på 0 i arbetssammanhang. Båda dessa saker har jag haft nytta av.

Hur var det att gå från studier till arbetsliv?

Det var en stor omställning, även om man tidigare varit i arbetslivet i många år och på så sätt var förberedd. Under programmet lärde vi oss otroligt mycket, men det är i många fall fortfarande en bråkdel av kunskapen som efterfrågas i arbetssammanhang och det blir genast annorlunda när det inte längre är isolerat till skolprojekt. Förutom själva utvecklingen finns det särskilda verktyg, processer, arbetssätt och så vidare man skall lära sig i tillägg, som är specifika för ens arbetsplats. En utmaning, men en rolig sådan.

Vad är det som gör att du tycker att ditt yrke är intressant?

Att det är både kreativt och logiskt på samma gång, att det är så varierat och att man kan gå så olika riktningar med samma grund. Att det på gott och ont finns något nytt att lära hela tiden.

Hur ser arbetsmarknaden ut för någon som studerar webbutveckling?

Bra, skulle jag tro. Det finns många jobb där ute! Men det finns självklart också många duktiga utvecklare, oftast med mer erfarenhet, så man får se till att backa upp med en stor vilja att lära och nyfikenhet, då är utsikterna riktigt goda för att landa bra jobb. Öva på arbetsintervjuer, att göra arbetsprov och så vidare, så blir det inte lika läskigt när det väl är dags.

Har du några råd till de som funderar på att söka denna utbildning?

Gör det - är mitt råd! Du kommer lära dig massor, men exakt hur mycket är upp till dig själv.

Om du börjar studera är mina råd:

1. Ha självdisciplin och struktur!

2. Kolla på föreläsningarna live!

3. Ha kontakt med dina studiekamrater!

Sidan uppdaterades 2021-10-27