SE-banken (CER och ekomprogrammet)

Civilekonomprogram, 240 hp, 240 hp

Vi erbjuder dig ett civilekonomprogram med stark koppling till arbetslivet. Via våra branschnätverk kan vi erbjuda dig en stor mångfald av näringslivsinslag. Gästföreläsningar, skarpa case, praktik och studiebesök varvas med studier inom företagsekonomi och kompletterande ämnen.

Höstterminen 2022

room Campus, Sundsvall
 • Start: Höstterminen 2022
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 60
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L2031

Sista anmälan: 19 april 2022

Höstterminen 2022

room Campus, Östersund
 • Start: Höstterminen 2022
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 60
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4041

Sista anmälan: 19 april 2022

Civilekonomprogrammet är en fyraårig utbildning som vänder sig till dig som vill följa ett utbildningsprogram med normal eller anpassad flexibel studietakt. De två första åren består av grundläggande kurser i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och juridik. Det tredje året påbörjas en specialisering inom vald företagsekonomisk inriktning (marknadsföring och affärsutveckling eller redovisning och finansiering). Vissa gemensamma kurser ingår, till exempel informatik, och stor vikt läggs vid att anknyta utbildningen till yrkeslivets frågeställningar. Detta sker bland annat genom att du ges möjlighet till projektarbeten och praktik. På samma sätt som under utbildningens första år ingår näringslivsinslag, bland annat i form av gästföreläsningar, på samtliga företagsekonomiska kurser. Kurserna läses i den ordning som anges under rubriken innehåll nedan (med förbehållet att ordningsföljden på kurserna kan komma att ändras). Information om de enskilda kurserna finns i respektive kursplan.

Undervisningen sker med nära koppling till den forskning som bedrivs inom ämnet samt vid Mittuniversitetets centrumbildning (forskningscentrum) Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER), som bland annat fokuserar på finansiell sektor, revision och strategiska nätverk. Undervisning baserad på den senaste forskningen utgör viktiga inslag i utbildningen och såväl nationella som internationella forskare medverkar i undervisningen.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Förkunskaper)

Examen efter genomförda studier

Civilekonomexamen

Civilekonomexamen
som översätts till
Degree of Master of Science in Business and Economics

inspelning webbinarium Saco

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller