Vill du fördjupa dina kunskaper, bredda ditt kontaktnät och därmed öka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden?

Business academy.jpg

Du som påbörjar ditt andra, tredje eller fjärde år i höst på ekonomprogrammet på Mittuniversitetet i Östersund har möjlighet att ansöka till Business Academy Östersund med start till höstterminen.

Vad får du?

- Betald arbetsplatsförlagd utbildning (ca 8 h/veckan)
- Tilldelat mentorsföretag
- Brett professionellt nätverk
- Erfarenhet både vad gäller bransch och olika områden inom ekonomiområdet

Vad krävs av dig?

- Godkänd termin 1 och 2 på ekonomprogrammet
- Vilja och möjlighet att avsätta ca 8 h/veckan till arbete på ditt mentorsföretag

Skicka in din ansökan (CV + personligt brev samt utdrag att du klarat dina kurser) till businessacademy@ostersund.se senast den 19 april. Det ska framgå vilka kurser du läst samt vilken inriktning du eventuellt valt.

Vid frågor; kontakta Anna Sörensson, Mittuniversitetet

Vi samarbetar med