”Jag ville förändra vad vi lärde ut”

Yvonne von Friedrichs
Yvonne von Friedrichs, professor i företagsekonomi på Mittuniversitetet. Och mikrobryggare.

I en artikel i tidningen Entré nr 3, porträtteras professor Yvonne von Friedrichs, verksam vid Mittuniversitetet.  Hon ägnar sig idag både åt forskning och undervisning, och undervisar bland annat på ekonomprogrammet och magisterprogrammen i företagsekonomi.

Yvonne von Friedrichshar en lång karriär bakom sig. Hon pluggade marknadsföring på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet på 1970-talet, och jobbade först som skidlärare på olika skiddestinationer runt om i världen innan hon efter några år utomlands började undervisa  på dåvarande Mitthögskolan i Östersund. Vilket så småningom ledde fram till doktorandstudier med lokala företag i Åre som empiri. Här kunde hon få ihop sin erfarenhet från resebranschen med ekonomiämnet. 
- Arbetet förde in mig på lokal och regional utveckling, och entreprenörskapets och företagandes betydelse i en lokal kontext. Både offentlig och privat sektor bidrar till det sociala sammanhanget. Den geografiska miljön har också betydelse för företagarnas möjligheter och hinder, säger Yvonne von Friedrichs.

Forskningsfältet samhällsentreprenörskap har varit en röd tröd genom åren. Nu väntar nya spännande projekt runt hörnet, där ett privat intresse också blivit ett forskningsprojekt.
- Mikrobryggerier är en bransch som har exploderat under senare år. I början av september inledde vi en studie om deras betydelse för lokal utveckling. Vi bygger arbetet på en enkät som skickades till alla mikrobryggerier i Sverige och Norge i våras, nu fortsätter vi med fördjupande intervjuer.

Sitt eget öl brygger hon tillsammans med tre andra personer i bryggeriet Borgmästaren, i en källarlokal på Strandgatan i Östersund. Den första ölen från Borgmästaren hälldes upp redan 2016. Sedan dess har Yvonne von Friedrichs varit med och tagit fram en bred repertoar av överjästa öl som IPA, APA, Stout, Blonde och Porter.

Läs hela artikeln i Entré nr 3 här

Kontakt