Kurser

Spara favorit

År 1
Företagsekonomi GR (A), 30 hp
Nationalekonomi GR (A), 30 hp

År 2
Statistik GR (A), 15 hp
Juridik GR (A), 15 hp
Företagsekonomi GR (B), 30 hp
alternativt
Nationalekonomi GR (B), 30 hp

År 3
Ämnen/kurser inom vald inriktning.
Av valt huvudområde, Företagsekonomi/Nationalekonomi, ska 30 hp vara C-kurser inklusive ett examensarbete om minst 15 hp.

Sök Search 16:9

Sök kursplan och litteraturlista för din kurs

Här hittar du kursplan och litteraturlista för din kurs. Det gäller även kurser inom program.