Kurser

Spara favorit

År 1
Företagsekonomi GR (A), 30 hp
Nationalekonomi GR (A), 30 hp

År 2
Statistik GR (A), 15 hp
Juridik GR (A), 15 hp
Företagsekonomi GR (B), 30 hp
alternativt
Nationalekonomi GR (B), 30 hp

År 3
Företagsekonomi/Nationalekonomi 30 hp
Valbara kurser inom vald fördjupningsområde, 30 hp.
Inom valt huvudområde, Företagsekonomi/Nationalekonomi, ska 30 hp vara C-kurser inklusive ett examensarbete om minst 15 hp.