År 1
Termin 1
Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring, 7,5 hp

Termin 2
Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp
Nationalekonomi GR (A), Makroekonomi, 15 hp

År 2
Termin 3
Statistik GR (A), Statistik I, 15 hp
Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp

Termin 4
Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning, 7,5 hp


År 3
Under tredje året sker en specialisering inom vald inriktning.

Termin 5
Marknadsföring och affärsutveckling:
Företagsekonomi GR (C), Global marknadsföring, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (C), Marknadsundersökningar och konsumentbeteende, 7,5 hp
Informatik GR (A), Introduktion till artificiell intelligens (AI) och dataanalys, 7,5 hp
Informatik GR (A), Tillämpad dataanalys, 7,5 hp

alternativt

Redovisning och finansiering:
Företagsekonomi GR (C), Redovisningsteori, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (C), Finansiell teori, 7,5 hp
Informatik GR (A), Introduktion till artificiell intelligens (AI) och dataanalys, 7,5 hp
Informatik GR (A), Tillämpad dataanalys, 7,5 hp

Termin 6
Marknadsföring och affärsutveckling:
Företagsekonomi GR (C), Självständigt arbete/Kandidatuppsats, 15 hp
Juridik GR (A), Handelsrätt I, 15 hp

Redovisning och finansiering:
Juridik GR (A), Beskattningsrätt I, 15 hp
Företagsekonomi GR (C), Självständigt arbete/Kandidatuppsats, 15 hpUnder studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Sidan uppdaterades 2019-02-14