År 1 och 2
Under de två första åren ingår grundläggande kurser i företagsekonomi,
nationalekonomi, statistik och juridik. De grundläggande kurserna ges såväl på Campus Sundsvall som Campus Östersund

TERMIN 1
Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring, 7,5 hp

TERMIN 2
Nationalekonomi GR (A), 30 hp

TERMIN 3
Statistik GR (A), Grundkurs, 15 hp
Juridisk översiktskurs GR (A), 15 hp

TERMIN 4
Under termin 4 väljs huvudområde.

Företagsekonomi som huvudområde:
Företagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning, 7,5 hp

alternativt
Nationalekonomi som huvudområde:
Nationalekonomi GR (B), 30 hp

År 3
Under tredje året sker en specialisering inom vald inriktning och innefattar också ett självständigt arbete/kandidatuppsats om 15 hp. För mer detaljer se utbildningsplanen.

REDOVISNING OCH REVISION (Campus Sundsvall och Campus Östersund)

MARKNADSFÖRING OCH MANAGEMENT (Campus Sundsvall)

MARKNADSFÖRING OCH ORGANISATION I ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV (Campus Östersund)

MARKNADSFÖRING OCH UPPLEVELSER INOM TURISTNÄRINGEN (Campus Östersund)

FINANSIERING (Campus Sundsvall och Campus Östersund)

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.