Årskurs 1

Termin 1 Handelsrättslig översiktskurs 15 hp

Kursen inleds med ett avsnitt i allmän rättslära och juridisk metod samt förhållandet mellan nationell rätt och EG-rätt. Vidare behandlas personrätt, allmän förmögenhetsrätt, särskild förmögenhetsrätt, familjerätt, förvaltningsrätt samt straff- och processrätt.

Kursplan 
Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Årskurs 3

Sidan uppdaterades 2023-01-03