En ekonomutbildning med stark koppling till arbetslivet

Nu är slutrapporten från Treklöverns kvalitetsutvärdering av Mittuniversitetets utbildningar mot examina inom ämnena företagsekonomi och nationalekonomi klar.

Internationalisering, IRO, internationella studenter, utbytesstudenter, utbytesstudier

Sidan uppdaterades 2019-12-12