Vill du fördjupa dina kunskaper inom företagsekonomi?

Våra magisterprogram med inriktning mot redovisning och revision och marknadsföring och management ger dig möjlighet att arbeta med kvalificerade ekonomitjänster inom området.

MI7A3074.jpg

Magisterprogram med inriktning mot redovisning och revision

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom redovisning, revision och närliggande områden. Såväl teoretiska moment som normering och praxis ingår. Även praktik på en revisionsbyrå eller ett företags ekonomiavdelning ingår i utbildningen. Programmet är lämpad för blivande revisorer och ekonomiadministratörer i högre befattningar. Arbetsmarknaden har visat sig vara särskilt god för personer utbildade för att arbeta med kvalificerade ekonomitjänster inom redovisnings- och revisionsområdet.

Magisterprogram med inriktning mot marknadsföring och management

I fokus för utbildningen står organisationen och dess relationer till kunder och leverantörer. Centrala teman är organisationens och affärssystemets ledarskap, dess externa och interna kommunikation, konsumentbeteende och dess implikationer på företagens marknadsföring till konsumenter samt nätverksrelationer på företagsmarknaden. Programmet kan komma att ges på engelska.