Vill du fördjupa dina kunskaper inom företagsekonomi?

Våra magisterprogram med inriktning mot redovisning och revision och marknadsföring och management ger dig möjlighet att arbeta med kvalificerade ekonomitjänster inom området.

Risk- och krishanteringsprogrammet

Sidan uppdaterades 2022-03-16