Termin 1
Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp
Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i teori och praktik, 15 hp

Termin 2
Juridik GR (A), EU-rätt, 7,5 hp
Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i ett internationellt perspektiv, 7,5 hp
Juridik GR (A), Förvaltnings- och förvaltningsprocessrätt I, 7,5 hp
Juridik GR (A), Offentlighet och sekretess, 7,5 hp

Termin 3
Juridik GR (A), Kommunalrätt, 7,5 hp
Statsvetenskap GR (A), Politik och samhällsstyrning, 7,5 hp
Statsvetenskap GR (B), Utvärdering i offentlig verksamhet, 7,5 hp
Juridik GR (A), Offentlig upphandling, 7,5 hp

Val av huvudområde, juridik eller statsvetenskap, görs inför termin 4.

Termin 4
Huvudområde juridik:
Juridik GR (B), Praktik, 15 hp
Juridik GR (B), Juridisk metod I, 7,5 hp
Juridik GR (B), Självständigt arbete, 7,5 hp

alternativt

Huvudområde statsvetenskap:
Statsvetenskap GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp
Statsvetenskap GR (B), Statsvetenskaplig metod, 7,5 hp
Statsvetenskap GR (B), Självständigt arbete, 7,5 hp

Termin 5
Juridik GR (A), Arbetsrätt, 7,5 hp
Statsvetenskap GR (B) Organisering, beslutsfattande och genomförande av politik på lokal nivå, 7,5 hp
Juridik GR (B), Förvaltnings- och förvaltningsprocessrätt II, 7,5 hp
Nationalekonomi GR (A), Offentlig ekonomi, 7,5 hp

Termin 6
Huvudområde juridik:
Juridik GR (C), Förvaltnings- och förvaltningsprocessrätt III, 7,5 hp
Juridik GR (C), Juridisk metod II, 7,5 hp
Juridik GR (C), Självständigt arbete, 15 hp

alternativt

Huvudområde statsvetenskap:
Statsvetenskap GR (C), Statsvetenskapliga analysinriktningar, 7,5 hp
Statsvetenskap GR (C), Statsvetenskaplig metod, 7,5 hp
Statsvetenskap GR (C), Självständigt arbete, 15 hp

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i programmet genomgå förändringar.

Andra utbildningar som kanske intresserar dig

Sidan uppdaterades 2017-09-08