Förvaltningsjuridiska programmet, 180 hp

Spara favorit

Hur styrs offentliga myndigheter? Vart går gränsen mellan politiker och tjänstemän? Vilka juridiska rättigheter och skyldigheter har medborgarna i förhållande till stat, kommun och företag? Och hur utreds rättsliga och statsvetenskapliga problem? Alla dessa frågor, och många fler, kan du själv besvara när du har läst Förvaltningsjuridiska programmet.

Programmet består av de två huvudområdena juridik och statsvetenskap. Kurserna i programmet är i huvudsak sammansatta med fokus på offentlig förvaltning. Inför termin fyra väljer du ett av huvudområdena inom vilket du sedan tar din kandidatexamen.

Det är idag en stor efterfrågan på kompetens att genomföra handläggning och utredning på en rad områden inom offentlig sektor. Förutom programmets teoretiska innehåll, inriktad mot att ge dig sakkunskap och förmåga till reflexion inom aktuella områden, omfattar programmet vissa praktiska moment som innebär systematisk träning av skriftlig och muntlig presentation. Allt i syfte att ge dig ökad anställningsbarhet efter avslutad utbildning.

Praktiken ger en unik möjlighet att få arbetslivserfarenhet och knyta personliga kontakter på möjliga arbetsplatser.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Examen efter genomförda studier

Filosofie kandidatexamen
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet juridik
som översätts till Degree of Bachelor of Arts with a major in Law
alternativt
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet statsvetenskap
som översätts till Degree of Bachelor of Science with a major in Political Science

Efter utbildningen

Utbildningen ger en god grund för arbete inom främst offentlig sektor, exempelvis kommuner och statliga myndigheter. En bred kompetens inom förvaltning är lämplig i yrken som handläggare, utredare eller projektledare inom offentlig sektor, men är även attraktiv i olika organisationer.

Arbetslivskontakt

Programmet innehåller en obligatorisk praktik om tio veckor. Innehållet i praktiken är tematiskt förberedd på varje praktikplats och ger dig en unik möjlighet att få arbetslivserfarenhet och knyta personliga kontakter på möjliga arbetsplatser. Utöver detta sker en systematisk koppling till arbetslivet genom verksamhetsaktiva gästföreläsare, fallstudier och studiebesök.

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...

 Ekonomi

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du...

Studenter, Sundsvall, utomhus

Campus Sundsvall

Sundsvallsregionen är idag norra Sveriges största arbetsmarknad, och i denna miljö har universitetet en given plats. Sundsvall är en...

Östersund

Campus Östersund

Östersund är vinterstaden nummer ett. Det korta avståndet till fjällen och landets främsta alpina centrum – Åre – gör att många väljer Östersund...

Distansutbildning, arbete vid dator, onlinemöte, skypemöte

Att plugga på distans

Kan du inte plugga på plats finns det en annan lösning – vi har ett av landets största utbud av distansutbildningar. Det gör att du kan påver...