Angelica gillade bredden på programmet

Angelica Backlund läste Samhällsprogrammet med internationell inriktning på gymnasiet. Hon har tidigare jobbat som kommunikatör men valde att skola om sig efter tio år i yrket. Nu läser hon på Förvaltningsjuridiska programmet vid Mittuniversitetet i Östersund.

Angelica Backlund

Från: Östersund
Pluggar: Förvaltnings-
juridiska programmet
Studieort: Östersund

Varför valde du att studera på Förvaltningsjuridiska programmet?

Jag hade jobbat som kommunikatör i över tio år och kände att det var dags att gå vidare. Jag har alltid dragits mot och varit intresserad av just offentlig verksamhet som kommun, stat och landsting. Samt att jag fick upp ögonen för juridiken. Jag var intresserad av programmet sedan tidigare, redan då jag började plugga media. Så det föll sig naturligt att jag skulle läsa just Förvaltningsjuridiska programmet.

Hur ser en typisk studievecka ut?

Det beror lite på vilken kurs vi läser. Programmet består av kurser i juridik och statsvetenskap. När vi läser juridik är det någon föreläsning varje vecka, och vi läser väldigt mycket på egen hand. Under kurserna i statsvetenskap är det mer grupparbeten. Då sitter vi ofta på universitetet och jobbar tillsammans. När det är tentavecka är vi några som alltid sitter på ett fik och pluggar tillsammans. Mina veckor är annars ganska strukturerade. Jag har alltid en plan för vad jag ska göra för att inte hamna efter, och ligger alltid steget före. Jag har barn och då kan flera dagar under en vecka försvinna om de exempelvis blir sjuka.

Hur ser kontakten med lärare och de andra studenterna ut?

Lärarna är alltid tillgängliga. Det är en avslappnad relation mellan lärare och studenter. Det finns ett programråd som sammanträder någon gång per termin där det finns möjlighet för studenterna att lyfta frågor som rör utbildningen samt påverka utbildningens innehåll och utformning.

Hur är kontakten med arbetslivet inom utbildningen?

I flera kurser har vi gästföreläsare. Det är personer inom olika yrkesroller som föreläser som en del av vår utbildning. Det kan vara advokater, jurister, upphandlare, forskare från andra universitet etc. Praktiken är också en väldigt bra kontakt med arbetslivet.

Vad är det bästa med programmet?

Det bästa med programmet är bredden på utbildningen. Det finns så många yrkesroller man kan ha när man tagit examen. Samtidigt har du genom uppsatserna möjlighet att rikta in dig på det du själv är extra intresserad av och på så vis få ett “specialområde” eller fördjupade kunskaper inom det du vill jobba med. Programmet erbjuder unika kurser i juridik som gör att vi får en spetskompetens som gör oss attraktiva på arbetsmarknaden.

Vad är det mest utmanande med programmet?

Det mest utmanande, men som också är bland det roligaste, är att försöka tolka lagstiftning. Det är sällan svart eller vitt, utan mycket handlar om att analysera. Men också att lära sig hur man tar sig an ett problem på rätt sätt.

Var gjorde du din praktik?

Jag har gjort praktik på Jämtkraft inköp och logistik där jag arbetat med just upphandling och GDPR-frågor. Praktiken är värdefull på så vis att man får se andra sidan av myntet. Det vi lär oss på universitetet är teoretiskt, under praktiken får vi omsätta det i praktik. Praktiken är också ett utmärkt tillfälle att nätverka och skapa kontakter. Samt något att lägga till i sitt CV.

Vilken inriktning går du och hur tänkte du i valet av den?

Jag har valt inriktning juridik. Det var jag klar med redan då jag började. Statsvetenskapen är ett fantastisk komplement till den här utbildningen. Den ger en fördjupad förståelse om hur Sverige styrs och fungerar. Hur politik fungerar och de olika processer som finns. Men för mig är juridiska frågor väldigt intressanta. Jag kan se att specialiseringen i just offentlig rätt efterfrågas. Och jag är säker på att juridik ger mig mycket goda chanser till arbete i framtiden. Dessutom är det så roligt! 

Jag tror att det finns en missuppfattning om att det är tråkigt och stelt att arbeta inom offentlig verksamhet. Det verkar leva kvar en bild av den stela och tråkiga byråkraten. Läs förvaltningsjuridiska programmet på Mittuniversitetet så kommer du se att det inte stämmer.

Vilka råd har du till de som funderar på att söka till programmet?

Jag tror att Förvaltningsjuridiska programmet passar den som är intresserad av att jobba inom offentlig sektor, som stat, kommun och landsting. Men också för dem som vill lära sig mer om hur politik, lagar och rätt hänger ihop. Det är en stor fördel om du tycker om och har lätt för att läsa, skriva och analysera. Språket är bitvis komplicerat och det är bra att man är bekväm med att använda och tillämpa nya ord och uttryck. Kanske att man kan se det som en rolig utmaning och inte ett hinder. Mitt sista råd är att ta chansen att läsa ett program, där om du är beredd att lägga energi och kraft, får unika och konkurrenskraftiga kunskaper på arbetsmarknaden.

Vilket är ditt drömjobb?

När jag är klar blir jag specialist i förvaltningsrätt. Jag hoppas på att få jobba med den lagstiftning som intresserar mig väldigt mycket, GDPR. Jag har också ett extra intresse för upphandling och avtal och dess lagstiftning.