Statsvetenskapen är en excellent motpol till juridiken.

Christoffer Rullander

Hemort: Odensala, Östersund.

Studerar: Förvaltningsjuridiska programmet, inriktning statsvetenskap

Studieort: Östersund

Varför valde du att läsa Förvaltningsjuridiska programmet?

Jag hade ett arbete som gjorde att jag hade väldigt många lediga dagar mellan arbetspass, och ville fylla dessa. Jag har tidigare läst ett år på Karlstad Universitet, då till lärare. När jag upptäckte detta program så tyckte jag det verkade väldigt spännande. Juridik med hård viktning mot det offentliga, vilket redan då kändes som någonting positivt. Rent generellt finns det luckor i offentlig sektor, och att ha en utbildning riktad mot just detta kan enbart vara positivt för mig som framtida arbetstagare.

Statsvetenskapen är en excellent motpol till juridiken. Att få insikt om hur politiken påverkar, korrelationen mellan det politiska och det tjänstemannamässiga, är både spännande och komplext.

Och varför valde du inriktningen statsvetenskap?

Jag finner ofta det mer intressant än det juridiska, främst för den normativa aspekten av studiet. Varför fungerar inte ett visst typ av statsskick i en viss del av världen? Vad är det som gör att valdeltagande kan vara lägre inom vissa grupperingar än andra?

Samspelet mellan olika faktorer, och hur dessa påverkar varandra och i förlängningen samhället. Utöver den bredare bilden så finns det mycket nyttigt att ta med sig. Till exempel hur man implementerar policys i en offentlig verksamhet, och nyttan av dessa.

Hur är det att plugga på Mittuniversitetet?

Väldigt bra. Ett fint universitet. Stor spridning på de olika program som erbjuds vilket gör att det är människor med helt olika livssyner och ambitioner som får chansen att mötas här. Just kring vårt program så tycker jag att de har lyckats med att kombinera två huvudämnen på ett lyckat sätt, samt att de inblandade i undervisningen är både kompetenta på att lära ut, men framförallt att de har humor vilket bidrar till ökad stämning i klassrummet. Så all credd till dom!

Var gjorde du praktik och hur var det?

Socialförvaltningen, Östersunds kommun. Det var guld. En kanonpraktikplats. Jag fick ta del av nästintill hela deras verksamhet i någon form, alltifrån att titta på ett överklagande till att få sitta med i olika samverkansgrupper mellan socialtjänsten och andra aktörer (Regionen, andra kommuner etc.).

Att just ha fått sett hela bredden av socialtjänsten var nog det som gav mig mest under min praktikperiod. Att inte sitta låst vid samma typ av arbete under praktikperioden, utan att ha fått chansen att prova på många olika typer av problem och frågeställningar var det som gjorde att jag upplever att jag drog en vinstlott gällande praktikplats (vilket säkerligen samtliga av mina kursare känner gällande sina praktikplatser också).

Vad tänker du göra efter examen?

Arbeta! Antingen inom det offentliga eller det privata, där kommer nog arbetsmarknaden få styra en del. Utöver att arbeta så kommer jag nog att studera i någon form för resten av livet, någon kurs per termin. Att studera är fruktansvärt roligt.

Nämn tre saker som göra att du trivs i Östersund:

  • Familjen
  • att staden är otroligt vacker sommar- som vintertid samt
  • närhet till många härliga badställen på sommaren, och att Storsjön är härlig att gå på när det är -5 grader ute och solen skiner.