"Kurserna vi läste är attraktiva hos arbetsgivare"

Malin Persson läste Förvaltningsjuridiska programmet på Mittuniversitetet i Östersund med inriktning på juridik. I dagsläget är hon anställd på Lantmäteriet i Östersund som Förrättningslantmätare.

Malin Persson

Från: Östersund
Pluggade: Förvaltnings-
juridiska programmet
Studieort: Östersund

"Du blir inte blir jurist eller advokat genom att gå programmet utan att fokus ligger på att arbeta inom den statliga sektorn"

Hur kommer det sig att du valde att studera på Mittuniversitetet?

Jag valde Mittuniversitetet eftersom att det ligger hemma i Östersund. Jag hade inget behov av att flytta utan jag trivs väldigt bra här, för mig var det självklart att söka till Mittuniversitetet.

Hur kommer det sig att du valde att läsa programmet?

Programmet var alldeles nytt då jag sökte och innehöll väldigt mycket juridik som jag alltid har varit intresserad av. Tillsammans med de andra kurserna och vad du kan arbeta med efter avslutat utbildning så kände jag att detta var något för mig.

Hur var det att studera på Mittuniversitetet?

Mycket bra, Mittuniversitet har närhet till det mesta såväl fjällen som staden. Östersund är en relativt liten stad och det är inte samma höga tempo som det är i större städer vilket jag tycker är en fördel särskilt då man pluggar.

Hur ser kontakten mellan lärare och studenter ut?

Kontakten med lärare har varit bra. De finns tillgängliga via mail men du kan även gå och träffa dem om det behövs, det är en stor fördel.

Var gjorde du din praktik och vad gav den dig?

Praktiken gjorde jag på Tillväxtverket här i Östersund. Den gav mig en god inblick i hur arbetet på en myndighet fungerar vilket var väldigt givande.

Varför valde du inriktningen juridik?

Jag har alltid tyckt att juridik har varit intressant och när valet mellan de två inriktningarna skulle göras var det för mig ett enkelt val.

Hur såg samarbetet med branschen ut under utbildningen?

Den har varit väldigt bra. Programmet ordnade bland annat ett branschforum där vi studenter fick träffa blivande arbetsgivare. Vi fick ställa frågor till dem och vise versa. Detta gav väldigt mycket för min del då jag kunde se vilka som eventuellt ville anställa oss senare.

Vad jobbar du med idag?

Idag arbetar jag som Förrättningslantmätare på Lantmäteriet i Östersund. Ett väldigt omväxlande arbete med mycket spännande juridiska frågor där framförallt lämplighetsprövningen av ärenden är en stor del där beslut grundas på fastighetsbildningslagens tredje kapitel. Inget ärende är det andra likt och jag får alltid se nya saker och tänka i olika banor för att fatta rätt beslut. Som första arbete efter examen tycker jag att det är en riktigt bra arbetsplats. 

Vilka kunskaper fick du som du idag har stor användning av i din yrkesroll?

Jag skulle säga den otroligt breda grund man får på programmet. Det ger dig möjlighet att senare eller under tiden på programmet rikta in dig mot ett specifikt område eller bara använda lite att allt. Vill man rikta in sig mot något specifikt har vi kurser som ger bra baskunskaper som bland annat: Arbetsrätt, EU-rätt, Offentlig upphandling eller Offentlighet och sekretess. Inom dessa områden finns möjlighet att fördjupa sig och jobba vidare inom. Kurserna vi läste är attraktiva hos arbetsgivare och ger en bra ingång i arbetslivet.

Vilka råd har du till dem som funderar på att söka till programmet?

Det är ett otroligt roligt program att läsa på -mycket juridik och fantastiska lärare. Det man bör tänka på är att du inte blir jurist eller advokat genom att gå programmet utan att fokus ligger på att arbeta inom den statliga sektorn där det finns massor med spännande områden att arbeta inom där bland annat myndigheter som: Skatteverket, Polisen och Arbetsförmedlingen kan bli din framtida arbetsgivare eller någon av våra kommuner som finns runt om i Sverige. Vill du som student ha tre roliga och givande år, på flera olika sätt, så sök till Förvaltningsjuridiska programmet.

Vad gör du om fem år?

Om fem år är jag antingen kvar på Lantmäteriet eller så har jag sökt mig till någon annan myndighet för att prova andra arbetsområden.