Klimatdemonstration i Helsingfors april 2019

Med ett klimat som blir allt varmare ökar också utmaningarna vi står inför. Vi behöver ta reda på hur hållbara samhällen skapas och med vilka verktyg – och för det behövs kunskap. I programmet Klimatförändring – politik och samhällsutveckling lär du dig analysera konsekvenser av ojämlikheter i samhälle och miljö, samt olika metoder för en hållbar utveckling under pågående klimatförändring. Efter studierna väntar en arbetsmarknad där dina kunskaper behövs.

Inställd programstart HT -22

Studiesituation i P-huset
  • Start: Höstterminen 2022
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Platsfördelning: B/P: 60/40%
  • Antal platser: 40
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M4101

Sista anmälan: 19 april 2022

I programmet Klimatförändring – politik och samhällsutveckling får du, utifrån en samhällsvetenskaplig grund, viktiga kunskaper och analytiska färdigheter för ett framtida arbetsliv kopplat till hållbarhet och klimatförändringar. I ditt kommande arbetsliv kommer du att kunna påverka och förändra tack vare teoretisk och praktisk kunskap som ger dig möjlighet att förstå problem och formulera lösningar.

Du får en förståelse för samspelet mellan människan, samhället och miljön ur ett helhetsperspektiv samt hur naturen och människan format och formar landskapet, från den senaste istiden fram till dagens och morgondagens landskap. Du får insikt i politikens möjligheter och begränsningar samt den offentliga förvaltningens roll i skapandet av hållbara samhällen. Detta sker genom studier främst i ämnena statsvetenskap och geografi. I programmet lyfts miljö- och samhällsfrågor utifrån olika delar av världen, både i städer och på landsbygden. Som student får du därmed kunskaper om förutsättningar och villkor för en långsiktigt hållbar utveckling under pågående klimatförändring.

Studierna sker med koppling till Mittuniversitetets forskning. Lärarna är aktiva forskare vid två starka forskningscentrum, Risk- och krisforskningscentret, RCR, och turismforskningscentret ETOUR, och du får kontinuerligt ta del av pågående och aktuell forskning. Förutom verksamhetsförlagd utbildning (praktik) finns det dessutom möjlighet till internationellt utbyte under en termin.

Frågor? Kontakta: HUVkontakt@miun.se

Bilder från studentlivet och Campus Östersund

Gamla bildbanksbilder
Risk- och krishanteringsprogrammet
Utbytesstudenter i Östersund
Östersund
Risk- och krishanteringsprogrammet
Gamla bildbanksbilder
Studenter, Hus G Östersund, skidåkning i OS 2014
Studenter, utomhus, Östersund

Behörighet

Grundläggande behörighet

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Kandidatexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet statsvetenskap översatt till Bachelor of Science with a major in Political Science.

Efter utbildningen

Efter avklarade studier kan du utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom skilda organisationer och områden. Du kommer att kunna analysera, utveckla och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Möjliga arbetsgivare finns i den offentliga sektorn, men även inom privata organisationer med strategiska roller såsom lednings-, utrednings- och planeringsarbete. Utbildningen ger en grund för fortsatta studier på avancerad nivå och därefter forskarutbildningsnivå.

Arbetslivskontakt

Programmet har stark koppling till arbetslivet genom verksamhetsförlagd utbildning, gästföreläsare, fältarbeten, studieresor och projektarbeten.

Klimatförändring - politik och samhällsutveckling

Programansvarig berättar

Här kan du höra Stefan Linde, programansvarig för Klimatförändring – politik och samhällsutveckling, berätta mer.
inspelning webbinarium Saco

Plugga på Mittuniversitetet

Kontakt

Hitta din drömutbildning!

eller

Sidan uppdaterades 2022-09-27