Kurser
År 1
Geografi GR (A), Geografins grunder och hållbar utveckling, 7,5 hp
Geografi GR (A), Globala miljöförändringar, 7,5 hp
Geografi GR (A), Miljögeografi, människan och naturresurser, 7,5 hp
Geografi GR (A), Miljörättvisa, ojämlikheter och social hållbar utveckling, 7,5 hp

Statsvetenskap GR (A), Klimat och hållbarhet som gränsöverskridande politisk utmaning, 7,5 hp
Statsvetenskap GR (A), Politik, organisation och hållbarhet: från nationell till lokal nivå, 7,5 hp
Statsvetenskap GR (A), Nationellt hållbarhetsarbete i ett jämförande perspektiv, 7,5 hp
Statsvetenskap GR (A), Politisk ideologi och hållbar samhällsutveckling, 7,5 hp

År 2
Statsvetenskap GR (B), Den offentliga policyprocessen: Teori och praktik för hållbarhet, 7,5 hp
Statsvetenskap GR (B), Organisering, beslutsfattande och genomförande av politik på lokal nivå, 7,5 hp
Geografi GR (B), Klimatförändringar och samhällsplanering, 15 hp

Kurspaket (möjlighet att göra den här terminen utomlands med utbyte inom Erasmus):
Statsvetenskap GR (A), Social Nätverksanalys och Miljön, 7,5 hp
Geografi GR (A), Klimatologins grunder, 7,5 hp
Geografi GR (A), Geografiska informationssystem (GIS) introduktion, 7,5 hp
Sociologi GR (A), Etik och hållbarhet, 7,5 hp

År 3
Geografi GR (B), Planering för hållbar samhällsutveckling, 7,5 hp
Statsvetenskap GR (B), Samhällsvetenskaplig metod, 7,5 hp
Statsvetenskap GR (B), Politik och samhällsutveckling i praktiken, Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp

Statsvetenskap GR (C), Sociala dilemman och kollektivt handlade: hållbar samhällsutveckling, 7,5 hp
Statsvetenskap GR (C), Statsvetenskaplig metod, 7,5 hp
Statsvetenskap GR (C), Självständigt arbete, 15 hp