Kurser

Spara favorit

Innehåll
Företagsekonomi AV, Redovisning och revision, 15 hp
Juridik GR (A), Handelsrätt II, 15 hp
Företagsekonomi AV, Kvantitativ metod, 7,5 hp
Företagsekonomi AV, Kvalitativ metod, 7,5 hp
Företagsekonomi AV, Självständigt arbete/magisteruppsats, 15 hp

Sök Search 16:9

Sök kursplan och litteraturlista för din kurs

Här hittar du kursplan och litteraturlista för din kurs. Det gäller även kurser inom program.