Innehåll
Företagsekonomi AV, Redovisning och revision, 15 hp
Juridik GR (A), Handelsrätt II, 15 hp
Företagsekonomi AV, Kvantitativ metod, 7,5 hp
Företagsekonomi AV, Kvalitativ metod, 7,5 hp
Företagsekonomi AV, Självständigt arbete/magisteruppsats, 15 hp

Sidan uppdaterades 2015-02-13