Magister i Företagsekonomi: Redovisning och revision, 60 hp

Spara favorit

Fördjupa dina kunskaper inom redovisning och revision och ge dig själv möjlighet att arbeta med kvalificerade ekonomitjänster inom området.

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom redovisning, revision och närliggande områden. Såväl teoretiska moment som normering och praxis ingår. Även praktik på en revisionsbyrå eller ett företags ekonomiavdelning ingår i utbildningen. Programmet är lämpad för blivande revisorer och ekonomiadministratörer i högre befattningar. Arbetsmarknaden har visat sig vara särskilt god för personer utbildade för att arbeta med kvalificerade ekonomitjänster inom redovisnings- och revisionsområdet.

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp i huvudområdet företagsekonomi inklusive 15 hp redovisningsinriktade kurser på GR(C)-nivå samt Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen
Magisterexamen med huvudområdet företagsekonomi
översatt till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Business Administration

Beroende av vilka tidigare studiemeriter den studerande har kan något av förledena Filosofie eller Ekonomie komma att kopplas till examensbenämningen.

Efter utbildningen

I första hand förbereder utbildningen för arbete med kvalificerade redovisnings- och revisionstjänster inom företag. Den ger också en god grund för motsvarande arbetsuppgifter inom offentliga förvaltningar samt andra organisationer. Utbildningen är speciellt lämpad för blivande revisorer och ekonomiadministratörer i högre befattningar.

Arbetslivskontakt

Under utbildningen ges möjligheter till en kortare praktikperiod på ett företag eller hos en organisation i regionen.

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du på...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...