Turism som medel mot fattigdom

Spara favorit

Du gjorde din praktik i Tyskland, hur hamnade du där?

– Ja, det stämmer. Jag gjorde en två månader lång praktik vid organisationen The Grameen Creative Lab. Den är grundad av Nobels fredsvinnare från 2006, professor Muhammad Yunus från Bangladesh och av Hans Reitz. Jag "upptäckte" Yunus av en slump – i en video från Youtubekanalen för Nobels fredspris där han berättade om hur mikrolån kan stödja marginaliserade individer i utvecklingssamhällen att starta egna företag och på så sätt på egna ben ta sig ur fattigdomsträsket.

Hur använde du dig av det i din thesis?

Yunus betonar vikten av att se individerna och uppmuntra dem att använda sin egen kapacitet istället för att ta emot allmosor. Just detta tilltalade mig – att pengar återinvesteras istället för att endast vara en engångsvara. Jag undersökte därför hur Yunus koncept kan kan kombineras med turism. Turism och social business har enligt mig en stor potential att samverka med framgång.

Vad är det som driver dig?

– Jag kände redan från början när jag kom till Miun att jag ville "göra något mer" med turismen som näring. I och med att jag hittade Yunus och hans koncept, så föll alla pusselbitarna på plats och jag visste vad jag ville skriva om. I och med att jag lärt mig mer om social business, har jag också kommit till insikt om att det inte bara var ett thesis projekt - utan något jag vill jobba med på heltid. 

Vad gjorde du under praktiken?

– Jag var bland annat med om att organisera den årliga Global Social Business Summit i Kuala Lumpur, Malaysia. Det är en konferens som samlar entreprenörer, innovatörer, kungligheter och studenter för att under fyra dagar träffas och dela med sig av erfarenheter och passion för det sociala entreprenörskapet.

Hur var det att göra praktiken i Tyskland?

– Det tyska jobbsystemet och "hierarkin" är mycket annorlunda från det skandinaviska – jag föredrar det senare. Eftersom praktiken är frivillig, den ingår inte i Master-examen, betyder det att jag tog min kurs på distans. Men det kanske inte är att rekommendera eftersom arbetsdagarna i Tyskland är mycket längre än i Norden.