Kurser

Spara favorit

Innehåll
Företagsekonomi AV, Organisation och kommunikation, 7,5 hp
Företagsekonomi AV, Effektivt ledarskap och företagsetik, 7,5 hp
Företagsekonomi AV, Konsumentbeteende, 7,5 hp
Företagsekonomi AV, Marknadsföring och nätverk, 7,5 hp
Företagsekonomi AV, Kvantitativ metod, 7,5 hp
Företagsekonomi AV, Kvalitativ metod, 7,5 hp
Företagsekonomi AV, Självständigt arbete/magisteruppsats, 15 hp

Sök Search 16:9

Sök kursplan och litteraturlista för din kurs

Här hittar du kursplan och litteraturlista för din kurs. Det gäller även kurser inom program.