Kurser
Innehåll
Företagsekonomi AV, Organisation och kommunikation, 7,5 hp
Företagsekonomi AV, Effektivt ledarskap och företagsetik, 7,5 hp
Företagsekonomi AV, Konsumentbeteende, 7,5 hp
Företagsekonomi AV, Marknadsföring och nätverk, 7,5 hp
Företagsekonomi AV, Kvantitativ metod, 7,5 hp
Företagsekonomi AV, Kvalitativ metod, 7,5 hp
Företagsekonomi AV, Självständigt arbete/magisteruppsats, 15 hp