Innehåll:

Ledarskap och etik, 7,5 hp*
Affärsutveckling i upplevelseekonomin, 7,5 hp
Företagsekonomi AV, Marknadsföring i nätverk, 7,5 hp
Kvantitativ och kvalitativ metod, 7,5 hp*
Civilekonomuppsats, 30 hp

*) De här kurserna studeras tillsammans med Magisterprogrammet i Företagsekonomi: Redovisning och finansiering.

Sidan uppdaterades 2015-02-13