Kurser
Sociologi AV, Vetenskapsteori och forskningsmetod, 15 hp
Sociologi AV, Sociologisk teori, 15 hp
Sociologi AV, Självständigt arbete/Uppsats, 30 hp