MI7A8983.jpg

Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning, 60 hp

Programmet är inriktat mot både teoretisk analys och mot utvecklande av praktisk förmåga att genomföra forskning samt kvalificerat utredningsarbete. Inom programmets ram kommer du att ingå i ett forskningsområde. Därigenom får du möjlighet både att samarbeta i en forskargrupp och att självständigt utforma och genomföra en egen studie. Du förstärker din förmåga att genomföra avancerat analysarbete i olika slags undersökningar, utvärderingar och utredningar. Det här är kompetens som idag efterfrågas inom alla sektorer av arbetsmarknaden.

 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 5
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-M2241

Sista anmälan: 15 april 2020

 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 5
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-M4101

Sista anmälan: 15 april 2020

Höstterminen 2021

roomCampus, Sundsvall
 • Start: Höstterminen 2021
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 5
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-M2491

Sista anmälan: 15 april 2021

Anmälan öppnar den 1 mars.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Höstterminen 2021

roomCampus, Östersund
 • Start: Höstterminen 2021
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 5
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-M4341

Sista anmälan: 15 april 2021

Anmälan öppnar den 1 mars.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Magisterprogrammet i sociologi med inriktning mot forskning ger dig fördjupade kunskaper och färdigheter i allmän sociologisk teori och analys. Det är också speciellt inriktat mot tre områden, nämligen studiet av genus, organisation och arbetsliv samt risker och kriser i samhället. Du kommer att ingå i ett forskningsområde inom ramen för något av dessa områden. Inom genusforskningen kan det handla om att undersöka normativa föreställningar om kön och att belysa effekter av sådana föreställningar i termer av makt, privilegier och diskriminering. Inom arbetslivsforskningen arbetar man för närvarande med att integrera organisationsforskningen i arbetsmiljöstudier för att åstadkomma hållbar organisering i arbetslivet. Riskområdet inbegriper forskning om riskuppfattning, riskkommunikation och riskförståelse, liksom om hur risker konstrueras i relation till normativa diskurser och maktstrukturer i samhället. Inom krisforskningen är fokus på ledning och samverkan vid vardagskriser, samt hur samhällskriser hanteras av icke-professionell räddningspersonal, antingen genom frivilliga insatser eller av personal som hanterar krisen inom sitt ordinarie arbete.

Behörighet

Kandidatexamen (180 hp) med huvudområdet sociologi.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet sociologi som översätts till Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Sociology

Efter utbildningen

Programmet utgör en kvalificerad påbyggnad och fördjupning inom sociologi som ger dig en bred kompetens. Mittuniversitetets magisterutbildning i sociologi ger kunskaper framför allt inom områdena genus, organisation och arbetsliv, samt risk och kris. Vidare får du kompetens att medverka i utredningar och marknadsundersökningar samt genomföra analyser och tolkningar av olika datamaterial. Sådan kompetens är efterfrågad i många sammanhang, och sociologer är anställda i många olika slags organisationer, från offentlig förvaltning och privata företag till forskningsinstitut och internationella biståndsorganisationer. Utbildningen ger dig också behörighet till forskarutbildningsstudier.

Arbetslivskontakt

Inom utbildningen kommer du att få möjlighet att bedriva kvalificerat utvärderings- och analysarbete. Utbildningen äger rum inom ramen för ett självvalt forskningsområde, vilket innebär att du kommer att ha professionella forskare som mentorer under hela utbildningen.

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46 (0)10-142 80 00