Statsvetenskap AV, Politik och förvaltning på lokal nivå, 7,5 hp
Statsvetenskap AV, Ett medborgarperspektiv på demokrati, 7,5 hp
Statsvetenskap AV, Socialt kapital, offentlig verksamhet och god samhällsstyrning 7,5 hp
Statsvetenskap AV, Forskningsmetod, 7,5 hp
Statsvetenskap AV, Självständigt arbete/Magisteruppsats, 30 hp

Andra utbildningar som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2015-02-13