Magisterprogram i statsvetenskap, 60 hp

Spara favorit

Magisterprogrammet i statsvetenskap är inriktat mot politiskt beteende och offentlig förvaltning och med ett särskilt fokus på det självständiga uppsatsmomentet som genomförs i projektform nära ämnets forskare. Utbildningen ger dig goda förutsättningar för avancerad samhällsanalytisk verksamhet, relevant inom både offentlig och privat sektor. Du utvecklar din förmåga att självständigt analysera och hantera komplexa politiska frågeställningar. Programmet är forskningsförberedande och ger en bra grund för den som vill söka sig vidare till forskarutbildning.

Magisterprogrammet i statsvetenskap som ges både i Sundsvall och Östersund ger dig fördjupade kunskaper och färdigheter inom flera av statsvetenskapens kärnområden. Programmet är särskilt inriktat mot samspelet mellan medborgarna och det offentliga, administration och förvaltning och forskningsmetod. Genomgående läggs stor vikt vid förmåga till självständig utvärdering och kritisk analys av politiska skeenden av olika karaktär.
Politiskt beteende ger dig fördjupade kunskaper i medborgarnas förhållningssätt gentemot demokratin och dess aktörer och inom förvaltning läggs tyngdpunkten på förståelse för lokala politiska skeenden och beslutsprocesser. Inom forskningsmetod läggs särskild vikt vid frågor om forskningsdesign för att förbereda dig inför det avslutande uppsatsarbetet.
Programmet lägger stor vikt vid det avslutande uppsatsarbetet omfattande 30 hp. Uppsatsarbetet sker i projektform nära ämnets forskare där utgångspunkten är att studenterna ska introduceras och involveras i aktuella forskningsprojekt som bedrivs i ämnet statsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Magisterprogrammet i statsvetenskap förbereder dig för avancerad samhällsanalytisk verksamhet, relevant inom både offentlig och privat sektor.

Sammankomster

Enstaka kurser eller delar av utbildningen kan komma att ges på engelska.

Behörighet

Kandidatexamen med minst 90 hp GR (A,B,C) i huvudområdet statsvetenskap, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen.

Engelska kurs B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen
Magisterexamen med huvudområdet statsvetenskap
som översätts till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Political Science.

Efter utbildningen

Programmet är forskningsförberedande och ger en bra grund för dem som vill söka sig vidare till forskarutbildning men utgör även en kvalificerad påbyggnad och fördjupning inom ämnet statsvetenskap som ger en god grund för kvalificerat arbete inom olika verksamheter där analys-, förändrings- och utvärderingsarbete ingår, till exempel med inriktning mot krävande utredningsarbete, samhällsgranskning eller politisk opinionsbildning. Efterfrågan finns på olika nivåer i både offentlig och privat regi, såväl nationellt som internationellt.

Arbetslivskontakt

Inom utbildningen läser du kurser som ger dig möjlighet att bedriva kvalificerat utvärderings- och analysarbete inom den offentliga sektorn, näringslivet eller organisationer.

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du på...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...