Gamla bildbanksbilder

Vårt magisterprogram erbjuder dig en högkvalitativ utbildning med koppling till aktuell forskning inom turismområdet. Programmet är kopplat till ETOUR, som är en ledande turismforskningsmiljö i norra Europa.

  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Antal platser: 10
  • Språk: Engelska
  • Anmälningskod: MIU-L4571

Sista anmälan: 17 april 2023

Om programmet

Turistbranschen, som är en av världens största branscher, genomgår just nu en omvälvande förändring. Turistsektorn behöver mer än någonsin nya krafter som hjälper till att utveckla turistindustrin mot en hållbar framtid. Magisterprogrammet i turism erbjuder studenter med examen från olika ämnesområden möjligheten att bidra med sina erfarenheter och satsa på en karriär inom turistbranschen eller närliggande forskning.
Programmet innefattar fördjupande kurser kopplat till turism och kulturgeografi med fokus på hållbarhet. Under utbildningen får du som student ta del av en intressant kombination av kurser, studiebesök och självständig forskning. Alla lärare är aktiva forskare och delger sin forskning till studenter genom olika kursmoment. Efter utbildningen har du en stark meritlista som ger dig möjlighet att arbeta i ledande positioner samt bedriva forskning i ett globalt sammanhang. Examen kan tas ut inom två huvudområden: turismvetenskap eller kulturgeografi. Utbildningen sker på engelska.

Programmet ges vid Mittuniversitetets Campus Östersund, vilket är en idealisk miljö för att studera turism och hållbar utveckling. Med närheten till de svenska och norska fjällen, befinner sig Östersund i omedelbar närhet till många av regionens främsta resmål och destinationer. Eftersom forskningscentrumet ETOUR (European Tourism Research Institute) är starkt kopplad till miljön, skapas även kontakter till aktuell forskning och internationella kontaktnät.

Flexibla examensmöjligheter
De inledande kurserna på magisterprogrammet i turism, 60 hp är identiska med de som ges på masterprogrammet i turism, 120 hp, med undantaget att magisterprogrammet avslutas med ett självständigt arbete på 15 hp. För den som påbörjat magisterprogrammet och vill fortsätta att fördjupa sig finns möjligheten att läsa det andra året på Master i turism. Masterprogrammet innehåller fler kurser på avancerad nivå, ett mer omfattande självständigt arbete samt en praktikperiod.

Undervisningens upplägg

Föreläsningar, gruppdiskussioner, exkursioner, seminarier och handledning.
Undervisning sker på engelska och är campusbaserad om inget annat anges i kursplan.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp samt Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet turismvetenskap alternativt kulturgeografi
som översätts till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Tourism Studies or Human Geography

Efter utbildningen

Våra studenter återfinns inom flera olika arbetsområden inom både offentliga och privata sektorer. Det kan inkludera sysselsättning som planerare, analytiker eller inom turismservice och destinationsutvecklingsbolag. Utbildningen ger dig en grund för fortsatta studier på forskarnivå och Mittuniversitetet erbjuder forskarutbildning i turismvetenskap.

Arbetslivskontakt

I denna utbildning skapas arbetslivskontakter för framtiden med ledande aktörer inom turistnäringen. Genom studenternas fördjupande uppsatsarbete skapas kontakter med turismsektorn, vilket även kan leda till framtida praktikplatser eller jobb.

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digHitta din drömutbildning!

eller

Sidan uppdaterades 2023-09-30