Termin 1
Kulturgeografi AV, Turism i en föränderlig värld, 7.5 hp
Turismvetenskap AV, Turism och hållbarhet, 7.5 hp
Turismvetenskap AV, Management och ekonomi inom turism, 7.5 hp
Turismvetenskap AV, Kvantitativa metoder i turism, 7.5 hp

Termin 2
Turismvetenskap AV, Kvalitativa metoder i turism, 7.5 hp
Kulturgeografi/Turismvetenskap AV, Individuell läskurs, 7.5 hp
Kulturgeografi/Turismvetenskap AV, Självständigt arbete, 15 hp

Sidan uppdaterades 2019-10-25