Magisterprogram i turism, 60 hp

Vårt magisterprogram erbjuder dig en högkvalitativ utbildning och aktuell forskning inom turismområdet. Programmet är kopplat till ETOUR, som är en ledande turismforskningsmiljö i norra Europa.

Höstterminen 2020

roomCampus, Östersund
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Antal platser: 10
  • Språk: Engelska
  • Anmälningskod: MIU-L4073

Sista anmälan: 15 april 2020

Anmälan öppnar den 15 mars.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Utbildningen hanterar destinationsutveckling- och hållbarhetsfrågor. Under utbildningen får du som student ta del av en intressant kombination av kurser, studiebesök och självständig forskning. Efter utbildningen har du en stark meritlista som ger dig möjligheten att arbeta i ledande positioner samt bedriva forskning i ett globalt sammanhang. Examen kan tas ut inom två huvudområden: turismvetenskap eller kulturgeografi. Utbildningen sker på engelska.

Programmet ges vid Mittuniversitetets Campus Östersund, vilket är en idealisk miljö för att studera turism och hållbar utveckling. Med närheten till de svenska och norska fjällen, befinner sig Östersund i omedelbar närhet till många av regionens främsta resmål och destinationer. I och med att European Tourism Research Institute (ETOUR) finns i miljön, skapas även kontakter till aktuell forskning och internationella kontaktnät.

Sammankomster

Föreläsningar, fältresor, seminarier och handledning. Programmet kan komma att ges på engelska.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp samt Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet turismvetenskap alternativt kulturgeografi som översätts till Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Tourism Studies or Human Geography

Efter utbildningen

Våra studenter återfinns inom flera olika arbetsområden inom både offentliga och privata sektorer. Det kan inkludera sysselsättning som planerare, analytiker eller inom turismservice och destinationsutvecklingsbolag. Utbildningen ger dig en grund för fortsatta studier på forskarnivå. Mittuniversitet erbjuder också forskarutbildning i turismvetenskap.

Arbetslivskontakt

I denna utbildning skapas arbetslivskontakter för framtiden med ledande aktörer inom turistnäringen. Genom studenternas fördjupande uppsatsarbete skapas kontakter med turismsektorn, vilket även kan leda till framtida praktikplatser eller jobb.

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46 (0)10-142 80 00