Kurser

Spara favorit

Kulturgeografi, AV, Turism i en föränderlig värld, 7.5 hp
Turismvetenskap, AV, Turism och hållbarhet, 7.5 hp
Turismvetenskap, AV, Management och ekonomi inom turism, 7.5 hp
Turismvetenskap, AV, Kvantitativa metoder i turism, 7.5 hp

Turismvetenskap, AV, Kvalitativa metoder i turism, 7.5 hp
Kulturgeografi/Turismvetenskap, AV, Individuell läskurs, 7.5 hp
Kulturgeografi/ Turismvetenskap AV, Tillämpad forskning genom fältarbete, 15 hp

Kulturgeografi/ Turismvetenskap AV, Masteruppsats, 30 hp
Kulturgeografi/Turismvetenskap AV, Verksamhetsförlagd utbildning eller studier på annat lärosäte, 30 hp

Sök Search 16:9

Sök kursplan och litteraturlista för din kurs

Här hittar du kursplan och litteraturlista för din kurs. Det gäller även kurser inom program.