MI7A2959.jpg

Master i turism, 120 hp

Masterprogrammet i turism tar sitt avstamp i den senaste forskningen och kopplar ihop den med dagsfärsk praxis inom turism och kulturgeografi. Är du intresserad av att arbeta nära ledande forskare inom området och få en djupare inblick i gränssnittet mellan samhälle, kultur, natur liksom de produktions- och konsumtionsprocesser som påverkas av IT inom turismområdet, är det här en utbildning för dig. Programmet ges helt på engelska.

Höstterminen 2020

roomCampus, Östersund
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Antal platser: 5
  • Språk: Engelska
  • Anmälningskod: MIU-L4251

Sista anmälan: 15 april 2020

Anmälan öppnar den 15 mars.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Det här masterprogrammet i turism vänder sig till dig som vill satsa på en akademisk karriär eller som planerar för en förändring i ditt professionella arbetsliv. Det är baserat på den starka tradition inom turismutbildning och forskningsmiljö som funnits vid Mittuniversitetet sedan länge och drar nytta både av utbildningens geografiska läge och av forskningscentret ETOUR, som är det ledande forskningscentret i norra Europa inom sitt område.

Som student kommer du att vara en del av ett problem- och projektorienterat program där vi tydliggör de teoretiska, metodiska och praktiska ansatserna som behövs för att förstå kärnan av aktuella och begynnande teman. Dessa teman kretsar kring komplexa, globala fenomen och deras inverkan på lokal hållbarhet och beslutsfattande processer vilka kopplar till turism lika väl som destinationsutveckling, planering och styrning.
Dina studier varvas med olika kurser, självständig forskning och studiebesök där du kommer att kunna koppla den vetenskapliga teorin till praktisk användning. Förutom att du får fördjupa dig i aktuell forskning får du också möjlighet att utveckla internationella kontakter och din passion för området, vilket ökar chanserna att bli morgondagens ledare.

I samråd med den programansvariga väljer du att ta din examen inom ämnena turismvetenskap eller kulturgeografi.

Sammankomster

Föreläsningar, gruppdiskussioner, exkursioner, seminarier och handledning. Undervisning sker på engelska och är campusbaserad om inget annat anges i kursplan.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp samt Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet turismvetenskap alternativt kulturgeografi som översätts till Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Tourism Studies or Human Geography

Efter utbildningen

Våra studenter har efter sin examen fått olika positioner i både den offentliga och den private sektorn. De arbetar till exempel som destinationsplanerare på nationell och regional nivå, analytiker, eller i turistnäringen och med destinationsutveckling. Programmet ger även en grund för vidare studier på forskarnivå. Mittuniversitetet erbjuder en forskarutbildning inom turismvetenskap.

Arbetslivskontakt

Redan under programmet får studenten värdefulla kontakter inom turistnäringen. Studenternas fördjupade arbete med masteruppsatsen skapar kontakter med turistsektorn, vilket även kan leda till praktikplatser eller arbete i framtiden.

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46 (0)10-142 80 00

Koppling till dynamiskt forskningscenter

Sveriges största turismforskningsmiljö ETOUR bedriver forskning och utbildning i nära dialog och samverkan med aktörer inom turistnäringen med fokus på fyra forskningsområden: "Naturbaserad turism", "Informationsteknologi och turism", "Turismens ekonomiska, politiska och rumsliga dynamik" och "Destinationer".  Läs mer om forskningen vid ETOUR