Gamla bildbanksbilder

Vårt masterprogram erbjuder dig en högkvalitativ utbildning med koppling till aktuell forskning inom turismområdet. Programmet är kopplat till ETOUR, som är en ledande turismforskningsmiljö i norra Europa.

 • Start: Höstterminen 2021
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 5
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-L4361

Sista anmälan: 15 april 2021

Höstterminen 2022

room Campus, Östersund
 • Start: Höstterminen 2022
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 5
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-L4331

Sista anmälan: 19 april 2022

Anmälan öppnar den 15 mars.

Du kan ändra din ansökan till och med 19 april

Turistbranschen, som är en av världens största branscher, genomgår just nu en omvälvande förändring. Turistsektorn behöver mer än någonsin nya krafter som hjälper till att utveckla turistindustrin mot en hållbar framtid. Masterprogrammet i turism erbjuder studenter med examen från olika discipliner möjligheten att bidra med sina erfarenheter och satsa på en karriär inom turistbranschen eller närliggande forskning.
Programmet innefattar fördjupande kurser kopplat till turism och kulturgeografi med fokus på hållbarhet. Under utbildningen får du som student ta del av en intressant kombination av kurser, studiebesök och självständig forskning. Alla lärare är aktiva forskare och delger sin forskning till studenter genom olika kursmoment. Efter utbildningen har du en stark meritlista som ger dig möjlighet att arbeta i ledande positioner samt bedriva forskning i ett globalt sammanhang. Examen kan tas ut inom två huvudområden: turismvetenskap eller kulturgeografi. Undervisningen sker på engelska.

Programmet ges vid Mittuniversitetets Campus Östersund, vilket är en idealisk miljö för att studera turism och hållbar utveckling. Med närheten till de svenska och norska fjällen, befinner sig Östersund i omedelbar närhet till många av regionens främsta resmål och destinationer. Eftersom forskningscentrumet ETOUR (Eoropean Tourism Research Institute) är starkt kopplad till miljön, skapas även kontakter till aktuell forskning och internationella kontaktnät.

Flexibla examensmöjligheter
För dig som påbörjat masterutbildningen på 120 hp finns även möjlighet att ta ut en magisterexamen på 60 hp redan efter första läsåret genom att slutföra utbildningen med att skriva ett självständigt arbete om 15 hp. Det självständiga arbetet ersätter i detta fall den andra terminens två avslutande kurser och utmynnar i en magisterexamen.

Sammankomster

Föreläsningar, gruppdiskussioner, exkursioner, seminarier och handledning. Undervisning sker på engelska och är campusbaserad om inget annat anges i kursplan.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp samt Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet turismvetenskap alternativt kulturgeografi
som översätts till
Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Tourism Studies or Human Geography

Efter utbildningen

Våra studenter har efter sin examen fått olika positioner i både den offentliga och den privata sektorn. De arbetar till exempel som destinationsplanerare på nationell och regional nivå, analytiker, eller i turistnäringen och med destinationsutveckling. Programmet ger även en grund för vidare studier på forskarnivå. Mittuniversitetet erbjuder en forskarutbildning inom turismvetenskap.

Arbetslivskontakt

Redan under programmet får du som student värdefulla kontakter inom turistnäringen. Studenternas fördjupade arbete med masteruppsatsen skapar kontakter med turistsektorn, vilket även kan leda till praktikplatser eller arbete i framtiden.

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller