Det finns förvånansvärt många jobb att söka inom området

Victoria Skynäs

Bor i: Stockholm
Pluggade:
 Risk- och krishanteringsprogrammet
Studieort: Östersund

 

Varför just Risk- och krishanteringsprogrammet?
Jag valde att studera på risk- och krishanteringsprogrammet för att jag är intresserad av hur man i samhället hanterar stora olyckor och katastrofer, speciellt naturkatastrofer. Under min praktiktid, på ett konsultföretag i Stockholm, fick jag hjälpa till att anordna krisledningsövningar. Det var var spännande och intressant.

Vad gjorde du innan?
Jag arbetade inom barn- och äldreomsorgen och reste runt i världen så mycket som jag bara kunde. Att resa är ett av mina stora intressen.

Vad var din plan?
Min plan var att få jobb efter utbildningen. Det finns förvånansvärt många jobb att söka inom området. Dessvärre krävs det ofta erfarenhet, vilket man som nyutexaminerad vanligtvis saknar.

Vad gör du idag?
I dag läser jag ”Teknik till stöd för krisledning” på Försvarshögskolan för att komplettera min utbildning. Därefter kommer jag att inrikta mig på att få ett jobb inom den offentliga sektorn, för att få den bredd jag tycker mig behöva.

Vilket är ditt drömjobb?
Att jobba med risk management på ett större svenskt företag. Jag skulle också vilja hinna med att arbeta med katastrofhantering utomlands. Åtminstone ett år.

Hur vad det att studera vid Mittuniversitetet?
Jag gillade Campus Östersund för att det var nära till allt. Campus ligger nästan mitt i staden, vilket även många av studentbostäderna gör. Det fanns också mycket kul att göra utöver studierna. Studentkåren anordnade allt från olika sportevenemang till biokvällar på universitetet. 

Ditt råd till blivande studenter?
Praktik behövs för att kunna få jobb efter utbildningen. Lägg därför ner tid och fokusera på att hitta en bra praktikplats.