Jag uppskattade variationen mellan teori och praktik

Elin Franzén, kansliet för krishantering i Regeringskansliet

Bor i: Stockholm
Pluggade: Risk- och krishanteringsprogrammet, 2009-2012
Studieort: Östersund

Varför valde du Risk- och krishanteringsprogrammet?

Jag hade tidigare arbetat med krishantering på individnivå och var intresserad av att vidareutbilda mig inom krishantering. Lära mig mer om hur människor och organisationer förebygger och hanterar hot, risker och kriser. Jag valde Risk- och krishanteringsprogrammet på grund av utbildningens bredd och samhällsvetenskapliga fokus. En unik utbildning som, trots sitt akademiska fokus, erbjuder många praktiska moment som skapar möjlighet att knyta värdefulla arbetslivskontakter.

Hur var det att plugga det här programmet?

Jättekul! Jag uppskattade variationen mellan teori och praktik. Som student fick jag både en teoretisk grund och mer praktiska moment såsom workshops, studiebesök och kursinternat. I början av min utbildning var jag fokuserad på att arbeta med nationella krishanteringsfrågor men nu arbetar jag lika mycket med internationella frågor.

Vad gör du idag?

Jag arbetar på Kansliet för krishantering i Regeringskansliet, sedan 2012. Mina arbetsuppgifter inkluderar bland annat omvärldsbevakning, analys och lägesbild. Det kan till exempel handla om att identifiera och analyser hur enskilda händelser tillsammans påverkar samhället.

Hur ser branschen ut?

Intresset för risk- och krishantering växer på alla nivåer i samhället. Branschen som helhet har utvecklats och utvidgas till att inkludera fler aspekter och nya perspektiv.

Hur var det att plugga vid Mittuniversitetet?

Mittuniversitetet och Östersund har en speciell plats i mitt hjärta. Mittuniversitetet har allt man behöver för studietiden, campus ligger centralt och staden har både ett rikt frilufts- och nöjesliv.

Ditt råd på vägen till den som är på gång att söka utbildning?

Sök utbildningar du är intresserad av, tänk på att du ska spenderar många studietimmar inom ämnet.