Jag älskade atmosfären, öppenheten på campus, och att vi hade bra kontakt med lärare

Lina Wickberg, BRM

Bor i: Stockholm.
Pluggade: Risk- och krishanteringsprogrammet, 2011-2014.
Studieort: Östersund.
Gör idag: Jobbar som konsult på företaget Business Risk Management (BRM).

Varför valde du just den här utbildningen?

Jag har alltid varit intresserad av säkerhets- och samhällsfrågor, vilket också har varit ett genomgående diskussionsämne när jag växte upp. Flera i min familj arbetar med dessa frågor vilket kan ses som en inspiration till mitt val.

Hur var det att plugga programmet ifråga?

Jag är mycket positivt inställd till risk- och krishanteringsprogrammet. Det är ett relativt nytt program vilket gjorde att programmet utvecklades i takt med hur samhället förändrades. Den senaste forskningen inom risk- och krishantering och sociologi genomsyrade utbildningen, vilket jag upplever som mycket positivt. 

Vilken betydelse hade praktiktiden för dig?

Praktiken hade stor betydelse för mig, det var genom min praktik som jag fick det jobb som jag har idag. Vi hade förelagd praktik under 10 veckor vilket jag gjorde på ett konsultbolag, Business Risk Management (BRM) som arbetar inom risk-, kris- och kontinuitetshantering. Efter min praktik började jag arbeta deltid på BRM under den tid jag fortfarande studerade.

Var arbetar du idag?

Sedan augusti 2014 är jag tillsvidareanställd och arbetar som konsult, vilket ger mig möjlighet att arbeta med en bred variation av organisationer och företag, både inom offentlig och privat sektor. Mitt arbete går ut på att stärka organisationers förmåga att hantera oönskade händelser. Detta innebär bland annat att arbeta förebyggande med att reducera och hantera risker och förbereda organisationer gällande sin hantering när det sker en oönskad händelse.

Hur ser branschen ut?

Det finns jobb. Både inom privata företag och inom offentlig verksamhet. Dilemmat är att de flesta jobb kräver branscherfarenhet, och utan arbete får du ingen branscherfarenhet.

Hur kom det sig att du valde just Mittuniversitetet?

Jag ville studera utanför Stockholm och sökte mig till ett ”studentliv” som jag upplevde att jag inte skulle få om jag studerade i Stockholm. Jag fastnade för Mittuniversitetet utbud gällande kurser och program speciellt kriminologprogrammet och risk- och krishanteringsprogrammet.

Vad tyckte du om att plugga vid Mittuniversitetet?

Jag älskade att studera vid Mittuniversitetet. Jag älskade atmosfären, öppenheten på campus, och att vi hade bra kontakt med lärare. Östersund som studentstad passade mig perfekt.

Ditt råd på vägen till den som är på gång att söka utbildning?

Följ ditt hjärta. Välj en utbildning för att du tycker att den är intressant. Våga söka utanför din hemstad.