Kurser

Spara favorit

År 1
Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället, 30 hp
Psykologi GR (A), Individ, risk, kris och trauma, 15 hp
Statsvetenskap GR (A), Uppbyggnad av offentlig förvaltning för risk och krishantering, samt politiskt beslutsfattande vid kriser i samhället, 15 hp

År 2
Sociologi GR (B), Ledning och organisering under risk och kris, 30 hp
Sociologi GR (B), Risk- och krisperspektiv, 30 hp

År 3
Kvalitetsteknik GR (A), Inriktning risk- och krishantering, 30 hp
Sociologi GR (C), Inriktning risk och kris, 30 hp, inklusive självständigt arbete, 15 hp