En ordentlig bakgrundskoll kan spara både tid och pengar

Lägg ner mer tid än vad du tror behövs på det du tycker är intressant. Det är Fredrik Jonsson tips till dig som ska välja utbildning. Mycket kan vara roligt och verka intressant, men finns det jobb efteråt? Om du måste du flytta, vill du det?

Fredrik Jonsson

Hemort: Sundsvall
Pluggade:  Samhällsvetarprogrammet Studieort: Sundsvall

Fredrik blev Månadens alumn i april 2016.
Läs den intervjun med Fredrik här.

Fredrik som talar av egen erfarenhet, föll för att göra det han kände för och fördröjde därmed tidsaspekten.

– Det går naturligtvis alltid att ändra sig, men jag kunde ha varit 23 år istället för 27 om jag tänkt till innan. Den som gör en ordentlig bakgrundskoll kan spara både tid och pengar. 

Innan Fredrik pluggade på Mittuniversitetet började han läsa ekonomi på Linköpings universitet, men bytte ganska snart till språk. När han sen började fundera över vad han skulle göra av sina kunskaper, vad han skulle jobba med när han var klar, insåg han svårigheten med att matcha sitt val med arbetsmarknaden.
Han bytte därför återigen inriktning och började på Samhällsvetarprogrammet i Sundsvall. Ett val som uppenbarligen gav snabb skörd.

– Jag var nog inställd på att min arbetsplats skulle vara en myndighet redan från start. Det var den tydligaste kopplingen till mina studier, förklarar Fredrik som blev klar med sin utbildning våren 2010 och började på Statens tjänstepensionsverk, SPV, under hösten samma år.

Vägen in

När Fredrik var färdigutbildad sökte han det som fanns på marknaden. Då han hade gjort sin praktik på en myndighet i Stockholm, där han arbetat med en större utredning, sökte han en tjänst som utredare på SPV. Han kände dock att rollen som utredare på den här arbetsplatsen inte riktigt passade honom. När han fick en förfrågan om att arbeta som koordinator, med en arbetsledande position, hoppade han på den istället.

En ledande roll

Idag jobbar Fredrik som sektionschef med uppgift att leda och fördela arbetet. Han tycker att SPV är en bra arbetsgivare som gett honom möjlighet och förtroende att prova på olika roller, vilket lett honom till hans nuvarande tjänst. Ett resultat av en rad faktorer, som han själv beskriver det.
– Förutom att det handlar om att göra bra ifrån sig, har mina personliga egenskaper och tidigare erfarenheter inverkat. Jag var exempelvis aktiv i studentkåren, satt i styrelsen där och var studentrepresentant och har även varit ledare i idrottssammanhang, berättar Fredrik. Det mest positiva minnet han har från sin tid som student på Mittuniversitetet är närheten till lärarna, lektorerna och docenterna. Att han som enskild student kunde ha en nära dialog med berörda.