Jag vill jobba för mer mångfald och för ett jämställt samhälle

Hsa Boobu Moo

Kommer från: Luleå

Pluggar: Samhällsvetarprogrammet

Studieort: Sundsvall

Varför valde du samhällsvetarprogrammet?

–      Jag är intresserad av statsvetenskap, politik och frågor som kan förändra. Jag är intresserad av statsvetenskap i allmänhet. Jag är intresserad av att se hur jag kan förändra samhället, och om jag läser samhällsvetenskap så är jag kompetent till att jobba med sådana frågor sedan.

 Vad vill du göra efter studierna?

–      Jag vill jobba för mer mångfald och för ett jämställt samhälle. Jag tror att jag jobbar med olika minoritetsgrupper efter skolan.

 Var ser du dig själv om tio år?

–      Jag jobbar vid en internationell organisation med etnicitetfrågor, som kanske FN till exempel.

Vilken är den största samhällsfrågan i dag, anser du?

–      Flyktingfrågan. Det påverkar alla, globalt. Jag har själv varit flykting och tycker att det är en viktig fråga för alla.

 Varför valde du Mittuniversitetet?

–      För det programmet jag läser nu är väldigt brett, man kan jobba efter utbildningen men man är även behörig till de flesta master/magisterutbildningarna inom samhällsvetenskap.

 Vilket råd har du till de som funderar på samhällsvetarprogrammet?

–      Vill du jobba med frågor som sedan kan förändra världen, då är samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet ett svar för dig.

Sidan uppdaterades 2020-11-26