År 1
Statsvetenskap GR (A), 30 hp
Statsvetenskap GR (B), 30 hp

År 2
Sociologi GR (A), 30 hp
Sociologi GR (B), 30 hp

År 3
Statsvetenskap GR (C), 30 hp inklusive Självständigt arbete 15 hp
alternativt
Sociologi GR (C), 30 hp inklusive Självständigt arbete 15 hp

Samhällsanalys i teori och praktik, 30 hp, bestående av kurserna:
Juridik GR (A), Förvaltningsrätt, 7,5 hp
Sociologi GR (B), Organisation och välfärd, 7,5 hp
Statsvetenskap GR (B), Projektanalys och utvärdering, 15 hp

Andra utbildningar som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2015-02-13