Kurser

År 1
Statsvetenskap GR (A), 30 hp
Statsvetenskap GR (B), 30 hp

År 2
Sociologi GR (A) 30 hp
Sociologi GR (B), 30 hp

År 3
Samhällsanalys i teori och praktik, 30 hp:
Juridik GR (A), Förvaltningsrätt, 7,5 hp
Sociologi GR (B), Organisation och välfärd, 7,5 hp
Statsvetenskap GR (B), Projektanalys och utvärdering, 15 hp

Statsvetenskap GR (C), 30 hp inklusive Självständigt arbete 15 hp
alternativ
Sociologi GR (C), 30 hp inklusive Självständigt arbete 15 hp