En utbildning med stark koppling till aktuell forskning | miun.se

En utbildning med stark koppling till aktuell forskning

Treklöverns kvalitetsutvärdering av Mittuniversitetets utbildningar med examen inom ämnet sociologi är nu klar. Läs om gruppens bedömning av samhällsvetarprogrammet.

Samhällsvetarprogrammet

Sidan uppdaterades 2022-10-14