Samhällsvetarprogrammet, 180 hp

Spara favorit

Samhällsvetarprogrammet utbildar samhällsanalytiker som kan arbeta inom både offentlig och privat sektor. Programmet ger dig goda kunskaper i samhällets organisering och styrning, och människors förutsättningar till samhällsförändring. Utbildningen har en kombination av statsvetenskap och sociologi där du väljer ett av ämnena till ditt huvudområde. Även studier i juridik ingår. Programmet har genomgående en stark samverkan med regionala aktörer. Det framträder särskilt under programmets femte termin när praktik och teori kombineras.

En röd tråd genom Samhällsvetarprogrammet är samhälleliga förändringsprocesser. Tillsammans ger sociologi och statsvetenskap både en bred och djup kunskap där det statsvetenskapliga perspektivet fokuserar på ramarna för samhället och dess politiska styrning medan det sociologiska perspektivet fokuserar på relationen mellan individ och samhälle. De båda ämnena studerar således samhälleliga processer som formar människors livsvillkor ur både ett historiskt och samtida perspektiv. Med detta innefattas frågor om inkludering, identitet, (o)jämlikhet, demokrati och representation. Frågor som bland annat studeras i relation till välfärdsstatens och arbetsmarknadens utformning. Du får lära dig metoder för att kritiskt analysera och utvärdera samhällsfrågor, något som är efterfrågade kunskaper på arbetsmarknaden.
Utöver djupgående teoretiska kunskaper i de båda ingående ämnena ger programmet en stark arbetslivsanknytning. Under hela utbildningen sker en samverkan med lokala och regionala aktörer genom praktik, gästföreläsningar, branschkvällar och temadagar. Under den femte terminen genomförs en 10 veckors praktik som inkluderar konkret samhällsanalys vid en praktikplats som du väljer själv.
Sammantaget ger utbildningen fördjupade kunskaper i att identifiera och analysera maktordningar och strukturer i samhället och hur dessa bidrar till människors möjligheter att kunna delta i samhället på lika villkor. Efter avklarad utbildning har du som student på programmet en god förmåga att analysera konsekvenserna av olika samhällsprocesser ur både ett sociologiskt och ett statsvetenskapligt perspektiv.

Bilder från utbildningen och Campus Sundsvall

Behörighet

Grundläggande behörighet

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet statsvetenskap alternativt sociologi översatt till
Degree of Bachelor of Science with a major in Political Science or Sociology

Efter utbildningen

De arbetsuppgifter du utbildas för kan variera mellan kvalificerad handläggning, utredningsuppdrag och planering på flera nivåer inom olika verksamhetsområden. Utbildningen förbereder dig för att arbeta både inom den privata och den offentliga sektorn, biståndsorganisationer och frivilligorganisationer, både nationellt och internationellt.

Samhällsvetarprogrammets alumnnätverk

Har du pluggat Samhällsvetarprogrammet vid Mittuniversitetet? Missa då inte att gå med i vårt alumnnätverk! Vi vill hålla kontakten med våra tidigare studenter. Som medlem i vårt alumnnätverk får du till exempel inbjudningar till aktiviteter som vi anordnar.

Anmäl dig här!

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du på...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...