JHT:s samarbete med turismutbildningen

Spara favorit 21 jun juni 2016
Studenter i vinterskrud

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) är ett av de företag som turismutbildningen samarbetar med. JHT har goda erfarenheter både av att ta emot studenter som skriver uppsatser och som gör praktik.

 Det senaste uppsatssamarbetet som branschorganisationen hade gav dem ett värdefullt material att titta på då de skrev ett förfrågningsunderlag till en upp­handling berättar Mats Forslund, VD.

Berätta om uppsatssamarbetet! Hur började det?

– En av de två studenterna som skrev uppsat­sen hade först praktik hos oss och sedan kom hon tillbaka för att diskutera möjliga uppsatsämnen. Det var roligt att hon ville ha fortsatt kontakt med oss! På vårt initiativ skrev de om "att marknadsföra en region". Studenterna läste Turismprogrammet och hade mycket relevant kunskap inom ämnet, och detta uppsatsämne passade utbildningen.

Hur upplevde ni samarbetet?

– Vi har ett mycket bra intryck från samarbetet. Studenterna var mycket kompetenta och "hungriga". De tillförde något nytt och vi hade inte kunnat göra arbetet bättre själva. Vi tittade mycket på uppsatsen då vi skrev ett förfrågningsunderlag till upphandlingen av tjäns­ten att ta fram en kommunikationsplattform.

Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism

Mats Forslund, VD på Jämtland Härjedalen Turism (JHT) berättar om ett lyckat samarbete med studenter.