Turismutbildningens branschråd

Spara favorit 17 maj maj 2016

Branschrådet är ett värdefullt forum för vår utbildning när det gäller allt från kursplanering, praktiska inslag samt extern profilering.

Lärare och forskare som arbetar med programmet Turism och destinationsutveckling träffar branschrådet två gånger per år för att diskutera bransch- och programutveckling.

Medlemmarna i vårt branschråd är: