Jag tänker varje dag på hur lycklig jag är av att gå till mitt jobb

Lisa Spathon har läst turismprogrammet i Östersund. Lisa tog sin examen 2010 och efter det har hennes yrkesresa tagit fart. Idag jobbar hon på Tillväxtverket Malmö inom EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Lisa Spathon

Arbetsplats: Tillväxtverket
Bor i: Malmö
Studerade: Turismprogrammet
Studieort: Östersund

Hur såg din yrkesresa ut?

Under studietiden arbetade jag på Turist- och kongressbyrån i Östersund, så det föll sig naturligt att göra min sista sommar där direkt efter examen. I slutet av sommaren blev jag kontaktad av min handledare som jag hade när jag skrev min C-uppsats på Mittuniversitetet, och hon erbjöd mig arbete som projektassistent på Etours turismforskningsavdelning på Mittuniversitetet i Östersund. Där undervisade jag turismstudenter inom framtidens turism, och hjälpte till med transkribering av intervjuer som tidigare gjorts på Etour. Detta gjorde jag fram till jag var beräknad att få mitt första barn i februari 2011.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?

Jag försökte vara uthållig! Det är klart att jag genast ville ha en tillsvidaretjänst.

Efter min föräldraledighet sökte jag alla arbeten där det stod: "erfarenhet inom turism". Då hade jag ingen aning om vad Tillväxtverket var för en organisation. Jag fick ett vikariat som beredningshandläggare i Östersund där jag beredde projektansökningar inom bl.a. turism samt löpande följde upp projektens genomförande. När vikariatet gick ut fick jag en visstidsanställning som administratör, och tog det för att hålla mig kvar i organisationen. Därefter blev jag erbjuden en beredningshandläggartjänst men tackade nej då jag skulle flytta till Skåne.

Jag sökte mig till Tillväxtverket Malmö och fick en visstidsanställning som beredningshandläggare fram till jag var beräknad att få barn nummer två. Där beredde jag projektansökningar som kom in från olika aktörer runt om i Skåne och Blekinge. När min andra föräldraledighet var över fick jag en tillsvidaretjänst på Tillväxtverket Malmö inom EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är ett gränsöverskridande samarbetsprogram som stöder projekt mellan svenskar, danskar och norrmän, som vill ta tag i gemensamma utmaningar. Det är politiker från dessa länder som beslutar om vilka projekt som ska få medel och min uppgift är att samordna och koordinera dessa möten. Likaså håller jag i uppföljning och utvärdering av hur programmet går under perioden 2014-2020. Mitt arbete innebär också nära kontakt med Näringsdepartementet och EU-kommissionen i Bryssel, då vi löpande levererar rapporter om hur det går med vårt EU-program.

Vad är roligast med ditt jobb?

Att ha stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter. Få vara del av en stor organisation samt möta kollegor med massa olika erfarenheter och kompetenser. Kontakter med Näringsdepartementet, EU-kommissionen, andra EU-program runt om i Europa, regionala aktörer, tjänstemän och politiker från Norden. Tillsammans ska vi bidra till att utveckla olika regioner. Jag tänker varje dag på hur lycklig jag är av att gå till mitt jobb.

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?

Under skidskytte-VM i Östersund fick jag möjlighet att arbetade på Turist- och kongressbyrån vilket medförde att jag under vintersäsongen hade arbete under vissa helger samt att jag hade sommarjobb under mina studieår.

Kan du ge tre karriärstips?

  1. Mycket handlar om tillfälligheter och rätt möten med människor. Gör en lista på lämpliga företag du hör talas om under utbildningen som du kan tänka dig att arbeta inom.
  2. Jobba på ditt CV. Försök hitta en röd tråd i ditt CV, och har du inte det så jobba på det. För min egen del har det varit bra för att veta vilken riktning jag ska gå.
  3. Ta även arbeten som du från början kanske inte helt brinner för. Det kan ge dig lärdomar som du senare kan ha nytta av vid kommande intervjuer och ge dig bra förutsättningar att få jobbet.

Sidan uppdaterades 2020-12-01