År 1
Turismvetenskap GR (A), Turismens drivkrafter och omvärld 7,5 hp
Turismvetenskap GR (A). Entreprenörskap och företagande inom turism, 7,5 hp
Kulturgeografi GR (A), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik, 7,5 hp
Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling och hållbarhet, 7,5 hp

Turismvetenskap GR (A), Projektledning inom turism, 7,5 hp
Kulturgeografi GR (A), Lokala utmaningar i en globaliserad värld, 7,5 hp
Kulturgeografi GR (A), Planering och förvaltning av natur- och kulturresurser, 7,5 hp
Kulturgeografi GR (A), Mobilitet, tillgänglighet och hållbarhet, 7,5 hp

År 2
Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring, 7,5 hp

Studenten kan välja att fullfölja sin utbildningsplan genom att läsa hela terminen inom företagsekonomi. Terminens kurser är dock valfria där studenten exempelvis kan läsa distanskurser inom turismvetenskap och kulturgeografi eller andra valbara kurser, men dessa måste sökas enskilt av studenten. Det finns också möjlighet att göra terminen utomlands inom ramen för de studentutbytesavtal som finns.

Kulturgeografi GR (B), Regional utveckling och turism, 15 hp
Turismvetenskap GR (B), Strategiska faktorer för destinationsutveckling, 15 hp

År 3
Studenten väljer att genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning inom antingen turismvetenskap eller kulturgeografi. Val av ämne påverkar behörighet till sista terminen på programmet och därmed huvudområde i kandidatexamen. Den verksamhetsförlagda utbildningen består av två delkurser.

Turismvetenskap GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning: Förberedelser och fördjupning 7,5 hp
Turismvetenskap GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp

eller

Kulturgeografi GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning: Förberedelser och fördjupning 7,5 hp
Kulturgeografi GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp

Efter dessa kurser läser studenten kursen Turismvetenskap GR (B), Turismens pris 7,5 hp

Sista terminen läser studenten kurser i antingen turismvetenskap eller kulturgeografi beroende på sitt val av ämne föregående termin. Detta styr huvudområde i kandidatexamen.

Turismvetenskap GR (C), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik II, 7,5 hp
Turismvetenskap GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp
Turismvetenskap GR (C), Självständigt arbete, 15 hp

eller

Kulturgeografi GR (C), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik II, 7,5 hp
Kulturgeografi GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp
Kulturgeografi GR (C), Självständigt arbete, 15 hp

Andra utbildningar som kanske intresserar dig

Sidan uppdaterades 2018-03-01