Kurser

Spara favorit

År 1
Termin 1
Turismvetenskap (A), Turismens drivkrafter och omvärld, 7,5 hp
Turismvetenskap (A), Entreprenörskap och företagande inom turism, 7,5 hp
Kulturgeografi (A), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik, 7,5 hp
Turismvetenskap (A), Destinationsutveckling och hållbarhet, 7,5 hp

Termin 2
Turismvetenskap (A), Projektledning inom turism, 7,5 hp (var tidigare TR055G)
Kulturgeografi (A), Lokala utmaningar i en globaliserad värld, 7,5 hp
Kulturgeografi (A), Planering och förvaltning av natur- och kulturresurser, 7,5 hp
Kulturgeografi (A), Mobilitet, tillgänglighet och hållbarhet, 7,5 hp

År 2
Termin 3
Företagsekonomi (A), Organisation och ledarskap, 7,5 hp
Företagsekonomi (A), Ekonomistyrning, 7,5 hp
Företagsekonomi (B), Strategisk ledning 7,5 hp
Företagsekonomi (A),Marknadsföring, 7,5 hp

Termin 4
Projektarbete, 15 hp (valbar):
Studenten väljer en av följande kurser i kulturgeografi:
Kulturgeografi (B), Regional utveckling och turism, 15 hp
Kulturgeografi (B), Turism ur ett kritiskt samhällsperspektiv, 15 hp
Kulturgeografi (B), Turismens arbetsmarknad och arbetsliv, 15 hp

Projektarbete, 15 hp (valbar):
Studenten väljer en av följande kurser i turismvetenskap:
Turismvetenskap (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp
Turismvetenskap (B), Strategiska faktorer för destinationsutveckling, 15 hp
Turismvetenskap (B), Design och ledning av evenemang, 15 hp

År 3
Termin 5
Studenten läser följande kurser inom ämnesområdet turismvetenskap eller kulturgeografi:
Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp:
Turismvetenskap/ Kulturgeografi (B), Verksamhetsförlagd utbildning: Förberedelser och fördjupning, 7,5 hp
Turismvetenskap / Kulturgeografi (B), Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp
Turismvetenskap / Kulturgeografi (B), Verksamhetsförlagd utbildning: Analys och kompetensutveckling, 7, 5 hp

Termin 6
Studenten läser följande kurser inom ämnesområdet turismvetenskap eller kulturgeografi:
Turismvetenskap / Kulturgeografi (C), Arbete i utvecklings- och forskningsprojekt, 7,5 hp
Turismvetenskap / Kulturgeografi (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp
Turismvetenskap / Kulturgeografi (C), Självständigt arbete, 15 hp