äo_turism

Turism och destinationsutveckling, 180 hp

Turism är den bransch som växer snabbast i världen. Efter avslutad utbildning har du alla möjligheter, eftersom arbetsmarknaden är både bred och global. Är du intresserad av att planera, utveckla och marknadsföra resmål och evenemang ur ett hållbart perspektiv är det här en utbildning för dig. En nära kontakt med arbetslivet genom lång praktik och projektarbeten förbereder dig för din kommande karriär. Utbildningen sker i en internationell studiemiljö.

Höstterminen 2021

roomCampus, Östersund
  • Start: Höstterminen 2021
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Platsfördelning: B/P: 67/33%
  • Antal platser: 30
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-L4011

Sista anmälan: 15 april 2021

Anmälan öppnar den 15 mars.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Alla vägar öppna
Programmet ger dig en bred kompetens inom en rad olika områden som hållbar destinationsplanering och turismutveckling, projektledning, evenemangsproduktion och produktutveckling samt konsumentbeteende och marknadsföring.

Tydlig internationell koppling
Utbildningen är internationellt inriktad och du kan förlägga delar av studierna utomlands. Lärarna på utbildningen har olika bakgrunder och strävar efter att ge dig internationella exempel för att skapa global förståelse för turismnäringen.

Fokus på hållbarhet
Turismnäringen står inför stora framtida utmaningar ur ett hållbarhetsperspektiv. Det måste tas hänsyn till de sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av vårt resande. Därför behövs den kunskap om hållbar turism som vårt program tillhandahåller. Programmet ger dig en helhetssyn av hållbarhet och utrustar dig med nödvändiga verktyg för att kritiskt analysera, utmana samt föreslå förbättringar för branschen.

Forskningsnära
Programmet bygger på över fyrtio års erfarenhet av turismutbildning på akademisk nivå och finns i en region där turistnäringen länge varit stark. Den senaste forskningen utgör ett starkt inslag i utbildningen genom ETOUR - Sveriges största turismforskningsmiljö. Vid Mittuniversitetet erbjuds även Nordens enda forskarutbildning i turismvetenskap.

Utbildningen är internationellt inriktad och du kan förlägga delar av studierna utomlands.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet turismvetenskap alternativt kulturgeografi som översätts till Degree of Bachelor of Science with a major in Tourism Studies or Human Geography

Efter utbildningen

Utbildningen förbereder dig för en nationell och internationell arbetsmarknad. Tidigare studenter återfinns inom både privat och offentlig sektor. De arbetar bland annat som planerare, utredare och analytiker, turist- och destinationschefer, projektledare och strateger, marknadsföringsansvariga och företags- och produktutvecklare.

Utbildningen ger dig en grund för fortsatta studier på avancerad nivå och därefter forskarutbildningsnivå. Efter utbildningen kan du även söka traineeutbildning.

Arbetslivskontakt

Programmet ger dig möjlighet till en hel termins praktik, samt gästföreläsare, fältarbete och studieresor. Projektarbete i samarbete med branschråd och partners i näringen ger dig förutsättningar för att bygga kontaktnät och kännedom om arbetsmarknaden. Fler kopplingar till arbetslivet får du genom MIUN Karriär och MIUN Innovation som bland annat erbjuder coaching, mentorprogram och affärsutvecklingsstöd inom programmet.

Utbildningen gav mig möjligheten att kombinera två av mina stora hjärtefrågor - event och hållbarhet

Läs hela intervjun med Malin Larsson Salo

Efter min föräldraledighet sökte jag alla arbeten där det stod: ”erfarenhet inom turism”. Då hade jag ingen aning om vad Tillväxtverket var för en organisation.

Läs hela intervjun med Lisa Spathon

Det var en stor fördel att lärarna arbetade på turismforskningsinstitutet ETOUR.

Läs hela intervjun med Elisabeth Nilsson

Närheten till naturen och Åre såg jag som en bonus.

Läs hela intervjun med Nils Zätterström

Jag blev headhuntad till jobbet som turism- och marknadschef i Nynäshamn.

Läs hela intervjun med Anna Iderot Bjelke

Hitta dina inre drivkrafter - gör det som du tycker är kul

Läs hela intervjun med Fredrik Norbeck

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46 (0)10-142 80 00

40 års jubileum

Turism och destinationsutvecklingsprogrammet har funnits i 40 år och det firar vi med att uppmärksamma våra tidigare studenter. Vi har intervjuat en rad alumner, som gått utbildningen under olika decennier, om vad de gör i dag och hur de hamnade där. 

Titta på alumnfilmerna

 Gamla bildbanksbilder

Den senaste forskningen vid turismforskningscentret ETOUR utgör ett starkt inslag i turismutbildningen. Mittuniversitetet erbjuder även en magister i turism, en master i turism och Nordens enda forskarutbildning i turismvetenskap.

Gå till turismforskningscentret ETOURs webb