Turism och destinationsutveckling, 180 hp

Spara favorit

Turism - den bransch som växer snabbast i världen. Efter avslutat utbildning är arbetsmarknaden global. Är du intresserad av att planera, utveckla och marknadsföra resmål och evenemang ur ett hållbart perspektiv är det här en utbildning för dig. En nära kontakt med arbetslivet genom lång praktik och projektarbeten förbereder dig för din kommande karriär. Utbildningen sker i en internationell studiemiljö.

Utbildningen är internationellt inriktad och du kan förlägga delar av studierna utomlands.

Programmets bredd ger dig kompetens inom en rad olika områden som konsumentbeteende, produktutveckling, marknadsföring, projektledning, destinationsplanering, hållbar turismutveckling och evenemangsproduktion. Genom valbara kurser har du möjlighet att profilera dig. Utbildningen är internationellt inriktad och du kan förlägga delar av studierna utomlands.

Möjligheten till en hel termins praktik, gästföreläsare, fältarbete, studieresor och projektarbete i samarbete med branschråd och partners i näringen ger dig förutsättningar för att bygga kontaktnät och kännedom om arbetsmarknaden. Fler kopplingar till arbetslivet får du genom Miun Karriär och MIUN Innovation som bland annat erbjuder coaching, mentorprogram och affärsutvecklingsstöd.

Programmet bygger på över trettio års erfarenhet av turismutbildning på akademisk nivå och finns i en region där turistnäringen länge varit omfattande. Den senaste forskningen utgör ett starkt inslag i utbildningen genom Sveriges största turismforskningsmiljö ETOUR. Vid Mittuniversitetet erbjuds även Nordens enda forskarutbildning i turismvetenskap.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet turismvetenskap alternativt kulturgeografi
som översätts till
Degree of Bachelor of Science with a major in Tourism Studies or Human Geography

Efter utbildningen

Utbildningen riktar sig till en nationell och internationell arbetsmarknad. Tidigare studenter återfinns inom företag, organisationer, myndigheter eller som egna företagare. De arbetar med strategiska arbetsuppgifter, styrning och back-office funktioner, företags- och produktutveckling eller utrednings- och planeringsarbete som destinationschefer, turistchefer på transportföretag, projektledare, kommunal utredare, doktorander, marknadsföringsansvariag och analytiker.

Utbildningen ger dig en grund för fortsatta studier på avancerad nivå och därefter forskarutbildningsnivå. Efter utbildningen kan du även söka traineeutbildning.

Koppling till dynamiskt forskningscenter

Sveriges största turismforskningsmiljö ETOUR bedriver forskning och utbildning i nära dialog och samverkan med aktörer inom turistnäringen med fokus på fyra forskningsområden: "Naturbaserad turism", "Informationsteknologi och turism", "Turismens ekonomiska, politiska och rumsliga dynamik" och "Destinationer".  

Läs mer om forskningen vid ETOUR

Evenemangskursens samarbete med ÖFK

I ett projektarbete med ÖFK granskade 18 elever besökarupplevelsen på arenan där ÖFK spelar hemma. Grupparbetena gav förslag på förbättringar som ÖFK genast drog nytta av.