En resa från turismentreprenör till forskarstuderande

Axel jobbade många år inom turism och besöksnäringen, som reseledare, och ville lära sig mer om det turistiska systemet. Efter en turismkandidat i Lissabon och en master i Köpenhamn så har han nu – trots att han inte trodde att det var hans grej att plugga – påbörjat sin forskarresa.

Axel Eriksson i förgrunden med en grupp glada människor bakom sig. I horisonten syns hus på en höjd.

Axel Eriksson började som reseledare på ett mindre svenskt charterbolag och guidade turister i Azorerna och sedan Madeira. Efter några år startade han ett eget företag, levde sitt liv i Lissabon och var en så kallad ”livsstilsentreprenör” – en person som bygger upp sitt arbete för att kunna ha en fri livsstil.

– Jag guidade till buss och till fots, i spårvagn, i Tuk-tuk, i båtar och den konstigaste – gula minitrehjulingsmopeder. Bäst tyckte jag om att visa och berätta om historia och arkitektur i urbana områden samt växter i naturen, och jag lärde mig genom det mycket om landet och kulturen, berättar Axel.

 

Han ser tillbaka på den tiden som väldigt rolig och lärorik, men det var också något som skavde. Bland företagare i Lissabon pratade man om att turismen som ett bra fenomen som gav gott med sig, men när han själv gick på stan och pratade med inhemska vänner så kändes det som om att de inte gillade turismen. Varför var det så?

– Jag kunde se hur platser utvecklades för turisterna och anpassades mindre och mindre för de som bodde där. Jag började ifrågasätta varför saker gjordes på ett visst sätt och insåg att det fanns en stor mekanism bakom. Både på ett strukturellt plan, det vill säga hur man bygger en destination, och på ett funktionellt plan, det vill säga hur gästen bokar och väljer att komma till just den specifika platsen. Det ville jag veta mer om, säger han.

Han valde att läsa en utbildning inom turism - med inriktning på management och företagande - i turism i Lissabon och blev allt mer involverad inom frågor som rörde turismen. Före reseledarkarriären hade han alltid haft kreativa yrken och på fritiden varit väldigt involverad i kultur. Detta kom till nytta då han förstod att turismen behöver kreativitet och ett ’design-tänk’. Ju längre in i utbildningen han kom, desto mer intressant tyckte han att det blev. Med den praktiska erfarenheten i bagaget kunde han med den teoretiska kunskapen nu förstå helheten.

– När jag väl hade börjat studera så ville jag bara ha mer, lära mig mer, så jag flyttade till Danmark för att läsa en master i global turismutveckling på Aalborg University. Under den utbildningen hade jag klasskompisar som kom från hela världen och från många fler utbildningsbakgrunder. Etnografi, statsvetare, geografi, antropologi, Amerikastudier, arkitektur, stadsplanering etc – allt detta samlades under turismen. Det var en aha-upplevelse, säger han.

Axel skrev sin masteruppsats om turismimmigration – mötet mellan turism och migration. Han gjorde intervjuer med svenskar som flyttar till andra länder för att skapa sig ett bättre liv och använder ”inofficiella system” för att lyckas med det. Vad är deras mål och drivkrafter? De förflyttar sig och gör saker som turister gör och beter sig som turister gör, samtidigt som de får lokalt inflytande och själva destinationen anpassar sig.

Med studierna så fick han en större förståelse av vad turism är och hur det påverkar samhället, funktioner och mönster. Det gjorde honom så intresserad att han var tvungen att hitta ett sätt att fortsätta. Därför sökte han en doktorandtjänst. Det blev på Mittuniversitetet för att han hade hört att ETOUR är Sveriges ledande turismforskningscentrum och för att Östersund som stad lockade.

– Innan jag började utbilda mig visste jag inte att det finns något som heter doktorand. Och sedan jag fick reda på det så har det varit en ouppnåelig plats... Men det jag känner nu är att ju högre upp i det akademiska systemet jag kommer, desto friare är det. Så nu kan man kanske kalla mig en akademisk livsstilsentreprenör, säger han och skrattar.

Axel ser ett stort värde i att läsa turismvetenskap. I en grundutbildning förstår du brickorna i det stora spelet; varför människor reser, hur de kommit till platsen, varför de ha valt just den specifika platsen, vad en destination är osv. På en avancerad nivå får du ett djupare och mer kritiskt förhållningssätt till turismen. Hur får man människor att resa mer hållbart exempelvis, och förstå effekterna av det avtryck man gör som turist?

– Det finns många anledningar för turism och besöksnäringen att anställa någon med turismutbildning. Det höjer kvaliteten på hela sektorn, för de som reser och för de som planerar och utvecklar turismen. Det är viktigt att få ett hållbart samhälle – socialt, ekonomiskt och miljömässigt - där vi kan arbeta internationellt och lära av andras kulturer. Det vill jag vara med och bidra till, avslutar Axel.

Läs mer om Mittuniversitetets program och kurser inom turism